Omfattande cyberattack mot flera svenska bolag

Enligt uppgifter i Sveriges Radio Ekot pågår just nu en omfattande cyberattack mot minst ett dussintal företag. Det handlar om åtminstone ett par hundra servrar och datorer som infekterats med skadlig kod. Attacken har pågått sedan förra helgen.

Det förmodade brottsupplägget enligt polisens IT-brottscentrum är att hackarna kräver en lösensumma i Bitcoin för att bolaget ska få åtkomst till infekterade filer.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har de senaste 10 åren kritiserat såväl bolag som myndigheter för allvarliga brister i cyber- och informationssäkerheten. Även om många förbättrat sin förmåga att möta cyberhot är sårbarheterna i många verksamheter stora. Det saknas helt enkelt grundläggande förståelse och kunskap på flera nivåer från ledningsnivå och ner i organisationen.

Riskerar informationsläckor

Kostanden för företagen som utsätts för den här typen av attacker varierar från någon miljon upp till 25-30 miljoner, enligt Jan Olsson.

– Konsekvensen är enorm för speciellt lite mindre företag som drabbas. I det här ligger inte bara kostanden för att hyra in personal som ska rensa datorer och få dem att fungera. Det blir också en skadeverkan för att verksamheten kan ligga nere i flera dagar eller kanske flera veckor, säger han.

Därtill riskerar även bolagen att känsliga uppgifter stjäls från it-systemet under attacken.

Omfattande cyberattack mot svenska bolag – SR Ekot

Efter 100 år flyttar räddningstjänsten till Trygghetens Hus

Gamla brandstationen i Trelleborg var en av landet äldsta när den togs ur drift den 16 oktober. I en kortege rullade samtliga räddningsfordon i sällskap av blåljuskollegor från polisen och ambulansen till den nya brrandstationen som fått den passande adressen Västra Ringvägen 112.

Den nya brandstationen är helt anpassad för att ge räddningspersonalen, främst den operativa, en säker arbetsmiljö. Vagnhallen har stora breda portar och är ljus och har särskilt anpassad ventilation för att ventilera ut avgaserna från fordonen.

Den operativa personalen använder olika typer av skyddskläder och skyddsutrustning för att kunna göra räddningsinsatser i farliga miljöer. Det kan vara bostads- eller bilbränder eller riskfyllda CBRNE-insatser. Vid t ex bränder utvecklas olika typer av partiklar som sätter sig på kläder, skor och skyddsutrustning som därmed blir kontaminerat. Sedan flera år finns därför konceptet Friska Brandmän som är ett helhetskoncept för att hantera kontaminerad personlig skyddsutrustning och materiel som slangar och annan utrustning som används vid insatser. Konceptet bygger på att man hanterar den smutsiga utrustningen så att brandmännen inte utsätts för sot, rök eller lukt som kan utgöra en hälsofara. Brandstationens lokaler är indelade i olika zoner för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Friska brandmän

Räddningstjänsten i Trelleborg har gemensam räddningsledning med Räddningstjänsten Syd. Räddningschefen i Trelleborg är också räddningschef i Vellinge och Skurups kommun genom ett civilt samverkansavtal.

Polisen och Trygghetsvärdarna är samlokaliserade med Räddningstjänsten Trelleborg. Fullt utrustad kommer stationen även att ha utrymmen att brandmännen ska kunna träna fysisk och öva olika moment.