Positiva nyheter om vaccinkandidater och tillgängligt vaccin

Idag meddelande det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna att deras vaccinkandidat i tester uppvisat nära 95 % effektivitet mot covid-19. Dessutom håller sig vaccinet upp till en månad i kylskåp vilket underlättar transporter och logistik när det ska transporteras långa sträckor. Testerna har utförts på ca 30.000 personer i USA. Hälften fick två doser med fyra veckors mellanrum och hälften fick låtsasinjektioner.

Bolaget säger nu att man nu kommer att söka godkännande för vaccinet. Om man får godkännande kan 20 miljoner produceras till USA i år och ytterligare en miljard doser till resten av världen nästa år

Även Pfizer kom tidigare i månaden med goda nyheter gällande deras vaccinkandidat. Deras vaccin hade 90 % effektivitet mot covid-19. Även det är ett mycket bra resultat. Produktionen av de vaccinet räknar bolaget med att kunna starta inom kort så fort ett godkännande erhållits.

Vaccin tillgängligt i Sverige snart

Idag berättade regeringens vaccinsamordnare att vi snart har ett vaccin tillgängligt i Sverige. Det finns goda förutsättningar för att vaccinet är tillgängligt för prioriterade grupper redan i slutet av januari. Även om det är ett mycket positivt besked kommer vi att få fortsätta att leva med restriktioner fram till nästa sommar. De vi alla kan hoppas på nu är att vi nu äntligen ser ljuset i tunneln som inte är ett framrusande mötande tåg.

Ta inga risker – följ rekommendationerna!

Det är nu mycket viktigt att vi följer de allmänna råden och rekommendationerna. Försök inte hitta kryphål. Umgås bara med dem som bor i ditt hushåll. För singelhushåll gäller att man begränsar sitt umgänge till några få personer som också är friska.

 • Jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt
 • Ersätt fysiska möten med digitala möten
 • Undvika resor i möjligaste mån
 • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
 • Undvik kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta/Nys i papper eller i armvecket
 • Vid misstanke om covid kontakta vårdnumret 1177 (ring inte 11313!)
 • Åk inte till sjukhus med misstänkt covid-19 utan att kontakta sjukvården (vid livshotande tillstånd kontakta larmnumret 112)
 • Undvik i möjligaste mån att besöka gallerior och köpcentrum
 • Handla på udda tider
 • Stöd gärna din kvarterskrog genom att beställa hämtmat
 • Utnyttja e-handel så långt det är möjligt

Skärpta restriktioner och max 8 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Smittspridningen fortsätter att öka. Det mesta tyder på att det blir värre. Under våren följde människor frivilligt de allmänna råden och restriktionerna men nu är många trötta och har svårt att hålla ut på samma sätt som i våras. Därför meddelade statsminister Stefan Löfvén vid en extrainsatt digital pressträff att man åter sänker gränsen för hur många som får samlas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 8 personer. Förbudet träder i kraft den 24 november och kommer att gälla under 4 veckor.

Samtidigt inför och ökar regeringen olika ekonomiska stödåtgärder för de branscher som träffas de skärpta reglerna.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten betonar att läget i Sverige är mycket allvarligt. Vårdpersonalen har fått mycket lite eller ingen återhämtning efter den kraftiga belastning som covid-pandemin ledde till inom vårdsystemet. Vi måste ha utvilad och frisk personal inom vården för att kunna vårda alla som är i behov av sluten vård eller IVA. Följsamheten måste därför bli bättre hos oss alla så att vårdkurvan plattas till.

Trycket ökar på 1177.se och i hela vårdkedjan

Trycket på vårdnumret 1177 covid-linje är nu det högsta sedan mars och nu tar man vårdnumret åter höjd för ett krisläge genom att kalla in mer personal. Även i resten av vårdkedjan är nu trycket i hela landet mycket stort. De flesta regioner har gått upp i stabsläge eller förstärkningsläge sedan tillströmningen av covid-sjuka som kräver slutenvård eller IVA ökat kraftigt.

När man pratar med personer i vårdkedjan är det framför allt personalens brist på återhämtning och vila från vårens krisläge som ger anledning till oro. För ska vi klara den 5-6 månader långa vintern och våren måste vi ha utvilad vårdpersonal. Det gäller i synnerhet det olika specialkompetenserna undersköterska, sjuksköterska, biomedicinska analytiker och läkare. Om dessa personalgrupper inte orkar göra sitt jobb då kommer sannolikt människor med andra allvarliga sjukdomar än svårt covid-19 att allvarligt försämras i sin sjukdom eller t o m avlida.

Alla måste nu göra sin plikt och ta sitt ansvar att minska smittspridningen. Det innebär att noggrant följa alla de allmänna råd och rekommendationer. Som verksamhetsutövare eller arbetsgivare ska vid varje tidpunkt gällande föreskrifter om smittskydd följas. Det finns ingenting som hindrar dig som verksamhetsutövare eller arbetsgivare att införa strängare regler än vad lagstiftningen kräver.

Vad du kan göra

 • Håll dig informerad och följ de lokala och regionala allmänna råden och rekommendationerna från smittskyddsläkare.
 • Undvik onödiga resor med kollektivtrafik och bil. Gå eller cykla i största möjliga utsträckning.
 • Umgås bara med personer ur ditt eget hushåll
 • Jobba hemma i så stor utsträckning som det bara är möjligt – arbetsgivare bör på alla sätt underlätta distansarbete från hemmet
 • Undvik fysiska möten
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
 • Tvätta händerna ofta
 • Använd munskydd om du ska befinna på platser där trängsel kan uppstå