Brand i Mc Donalds-restaurang i Årsta misstänks anlagd

Foto: Beredd News

Vid 02-tiden natten mot fredagen larmades Storstockholms brandförsvar av ett vaktbolag om att det brann i Mc Donalds restaurang i Årsta i södra Stockholm. Inledningsvis sattes rökdykare in för att söka av lokalerna och påbörja invändig släckning. Efter cirka två timmar gick branden igenom taket och inriktningen ändrades till att förhindra att branden spred sig till närliggande fastigheter. Vid 05-tiden konstaterade räddningsledaren att restaurangen inte gick att rädda. När Beredd News besökte brandplatsen vid 12.30-tiden återstod bara rykande ruiner, nyfikna och avspärrningsband.

Enligt Polisens hemsida har man inlett en förundersökning om misstanke om mordbrand. Omständigheterna tyder, enligt Polisen på att branden kan ha varit anlagd. Restaurangen hade varit stängd i cirka 2 timmar när räddningstjänsten larmades om branden.

Sävenäs olycksdrabbad rangerbangård

Sävenäs rangerbangård är en olycksdrabbad. De senaste fem åren har 42 olyckor och 10 tillbud inträffat. Vid tre tidigare tillfällen har händelserna inneburit risker för allmänheten. Senast 21-tiden igår kväll inträffade ett läckage på en tankvagn innehållande koldioxid som krävde en stor insats av Räddningstjänsten Storgöteborg. Några timmar senare var det dags igen. Nu var det två tankvagnar med brandfarliga och explosiva kemikalier som krockade på rangerbangården. Insatsen har i skrivande stund pågått i över 14 timmar.

SVT Väst har granskat olyckor och incidenter de senaste fem åren. Sävenäs är en av de mest olycksdrabbade rangerbangårdarna i landet. Orsaken är att mycket gods anländer och lastas om till hamnen för vidare transporter.

Länkar

Sävenäs: Hårt olycksdrabbat tågområde – SVT Väst

Olycka med farligt gods på Sävenäs bangård i Göteborg – tankvagnar kolliderade

Två godsvagnar under rangering kolliderade tidigt på morgonen inne på Sävenäs godsbangård i centrala Göteborg. Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.35. Två godsvagnar har vält. De är eller har varit lastade med Etylenoxid respektive Väteperoxid. Hela bangården är avspärrad för all tågtrafik vilket också påverkar persontågstrafiken till och från Göteborgs centralstation. Ett riskavstånd med en radie på 600 meter har upprättats medan Räddningstjänsten Storgöteborgs personal undersöker om det uppstått eller finns risk för läckage. Arbetet är tidskrävande, farligt och påfrestande för personalen eftersom man måste arbeta med speciell skyddsutrustning.

Godsvagnarna har undersökts och det har konstaterats skador på en av vagnarna men skyddshöljet har inte skadats och inget läckage har kunnat detekterats. Räddningspersonal har förberett för att snabbt kunna hantera eventuellt läckage. Man använder sig också av drönare som från luften kan skicka bilder till räddningsledaren om t ex vagnarnas position och eventuellt läckage.

På plats finns ett ett 10-tal enheter och ca 40 brandmän. Dessutom finns specialresurser, räddningsledning, poliser och sjukvårdsresurser på plats. Samverkan sker även med Göteborgs stad, Trafikverket och andra myndigheter. Det kan eventuellt bli aktuellt att stänga E20 förbi Sävenäs. Verksamheter inom säkerhetsavståndet har antingen utrymts eller inrymts och gator har stängts av.

Uppdatering klockan 11:07

Det finns i nuläget ingen prognos om när räddningsinsatsen kan vara avslutad. All tågtrafik ligger nere och verksamheter inom riskområdet har i vissa fall evakuerats. Det finns omfattande avspärrningar av gator och vägar i anslutning till riskområdet och dessa kommer att gälla så länge som räddningsledaren anser att det är nödvändigt.

För närvarande är risken för brand eller explosion låg men skulle innehållet i de välta godsvagnarna komma i kontakt med syre finns en överhängande risk för brand och/eller explosion. Bärgningsarbetet kan komma att bli komplicerat och medföra vissa risker.

Uppdatering klockan 15.14

Klockan 14.25 meddelade räddningsledaren att det avspärrade riskområdet minskas till en radie om 100 meter. Nu påbörjas en kritisk fas med flyttning och lossning av skadade vagnar. Denna fas kan tidsmässigt vara utdragen då varje moments risker måste analyseras noga. Räddningstjänsten förbereder motåtgärder och metoder för om något i denna fas går fel. Om så sker kommer avspärrningarna att utökas. Allmänheten uppmanas fortsatt att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg.

För mer information uppmanas allmänheten i Göteborg att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg eller via Krisinformation.se. Man kan också ringa informationsnumret 113 13 för aktuell information.

Uppdatering klockan 18.00

Räddningstjänsten meddelade klockan 18 att man nu påbörjar arbetet med att lyfta och flytta den ena av de två skadade tankvagnarna från rangerbangården i Sävenäs. Arbetet har föregåtts av en noggrann planering. Resursuppbyggnad har skett under dagen och undersökningar har så långt det är möjligt gjorts av de skadade tankvagnarna. Eftersom man inte kunnat undersöka den skadade tankvagnen fullständigt finns det en liten risk för att ett läckage uppstår i samband med lyftet och transporten. För den händelse att så sker finns räddningstjänsten på plats med egen personal, ledningsfunktioner och metoder. Trafikverket och andra specialister har under dagen bistått räddningstjänsten med undersökningar och analyser av risker. Beredskapen är alltså fortsatt mycket hög även om risken för allmänheten i området bedöms som små.

Rättelse

I en tidigare version uppgav vi att det var två godståg som kolliderat. Senare uppgifter visar att det var två godsvagnar med tankar innehållande farliga kemikalier som stött ihop kraftigt vid rangering. En av godsvagnarna har då fått kraftiga skador i höljet som omsluter tanken. Dessa skador har inte orsakat något läckage.

Länkar

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 4

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 3

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – uppdatering nr 2

Räddningstjänsten Storgöteborg om kollision mellan två godståg –

Räddningsinsats i centrala Göteborg – tågkollision – Polisen Göteborg

Godsvagnar med farligt gods i kollision på Sävenäs bangård – Göteborgs Posten

Viktigt meddelande till allmänheten i Göteborg – Sveriges Radio P4 Göteborg

Omfattande brand i Gullviksskolan i Mamlö – VMA utfärdat

Vid 21-tiden inkom larm till räddningstjänsten om att det brann i Gullviksskolan i södra Malmö. En större styrka skickades till adressen som vi ankomst kunde konstatera en fullt utvecklad brand.

För närvarande finns 14 enheter och ca 30-tal brandmän på plats för att släcka och begränsa branden. Enligt Räddningstjänsten Syd kommer arbetet att pågå hela natten. Enheter från grannkommunerna stöttar med passning och personal på strategiskt viktiga brandstationer.

Foto: Hasse H

VMA utfärdat av räddningsledare

Räddningsledaren har på grund av den kraftiga rökutvecklingen utfärdat VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten med en uppmaning till alla som bor eller befinner sig i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt för mer information följa Sveriges Radio P4 Malmöhus sändningar.

Omfattande brand i Gullviksskolan i Malmö – SVT Nyheter Skåne

Polisen om branden i Gullviksskolan

Pressmeddelande om brand på Gullviksskolan i Malmö – Räddningstjänsten Syd

Folkhälsomyndigheten öppnar för 500 personer vid evenemang

Folkhälsomyndigheten (FHM) öppnar nu i sitt remissvar till regeringen upp för att höja gränsen till maximalt 500 personer vid event och allmänna sammankomster. Kravet är dock att platserna är numrerade och att avståndet mellan varje sittande deltagare är minst 1 meter.

Beskedet om att det kan finnas en öppning från FHM tas emot positivt av de branscher som drabbats mycket hårt av maxgränsen på 50 personer vid event och allmänna sammankomster. Om regeringen går på FHM:s linje innebär detta att event- och mässföretag liksom taxinäringen så smått kan se fram emot en återhämtning.

Storbrand i Polarbröds produktionsanläggning i Älvsbyn – ammoniaktank riskerar att explodera

Räddningstjänsterna i bl a Älvsbyn och Piteå larmades 22.30-tiden på söndagens kväll till en brand på Polarbröds produktionsanläggning i Älvsbyns kommun. Larmet kom in som ett automatiskt brandlarm. En kontroll med företaget visade att det var en konstaterad brand i ett transportband. Enligt uppgift från räddningstjänsten var det brödrester som orsakat en branden.

I nära anslutning till den branddrabbade produktionsbyggnaden finns en eller flera ammoniaktankar som riskerar att explodera på grund av ras eller värmepåverkan. Ett riskavstånd på en kilometer från branden har upprättats. Alla infartsvägar till Älvsbyn är stängda. Älvsbyns kommun har också beslutat stänga vissa verksamheter i kommunen under dagen. Ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) har utfärdats av räddningschef i beredskap i Piteå där allmänheten uppmanas att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på P4 Västerbotten för mer information.

Ytterligare en byggnad brann 

Senare på dagen meddelade räddningstjänsten att ytterligare en byggnad börjat brinna på Polarbröds område. Det är den byggnad som skulle ha invigts idag. Branden är fullt utvecklad och man räknar med att byggnaden kommer att få omfattande skador. 
Brandsläckningsarbetet kommer att pågå hela kvällen och troligtvis även hela natten. 

Branden kommer olyckligt då det var meningen att den nya produktionslinjen till en kostnad av 150 miljoner kronor skulle ha invigts. Polarbröd meddelar att delar av företagsledningen finns på plats för krishantering. För bolaget är händelsen en mycket allvarlig händelse även om man betonar att det viktiga är att inga medarbetare kommit till skada.

Enligt uppgifter i media utgör brödproduktionen vid Polarbröd i Älvsbyn en 1/6 av allt bröd som produceras i Sverige. 

 

Storbrand på Polarbröd i Älvsbyn – överhängande explosionsrisk

Justeringar i regelverk för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kulturminister Anna Lind och inrikesminister Mikael Damberg meddelade vid en pressträff på förmiddagen att vissa justeringar kommer att göras i regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I korthet handlar det om två förslag där regeringen förbereder undantag från gällande förordning. Det ena undantaget handlar om uteställen som restauranger och caféer som arrangerar en konsert. Idag träffas de både av den tillfälliga förordningen om smittskyddsföreskrifter och ordningslagens förbud mot allmänna sammankonster och offentliga tillställningar. Det innebär att dessa verksamheter bara kommer att behöva förhålla sig till en lagstiftning.

Det andra undantaget handlar om göra undantag för vissa arrangemang med sittande publik som kan göras på ett smittsäkert sätt. Förslaget ställer krav på att arrangören vidtar åtgärder för att publiken ska kunna hålla avstånd till varandra. Förslaget innebär också att undantaget för sittande publik ska kombineras med en övre deltagargräns.

Båda förslagen skickas nu ut på remiss och regeringen avser att kunna fatta beslut i frågan så att de nya undantagen gäller från och med den 1 oktober.

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen – Regeringen

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs ytterligare ytterligare en månad räknat från den siste augusti, det kommer regeringen att besluta vid sitt sammanträde imorgon, torsdag. Samtidigt ser nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen över möjligheterna att ersätta förbudet med andra åtgärder.

– För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man skulle behöva ha på plats i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs ytterligare – SVT Nyheter

Trenden är bruten – antalet smittade ökar

Antalet smittade i covid-19 ökar igen i flera regioner. Även antalet personer som slutenvårdas ökade med 12 personer vecka 33 jämfört med vecka före. Även om ökningen är låg är det ett tydligt trendbrott. Antalet smittade kan förväntas öka ytterligare de kommande veckorna. Det beror på att skolorna startar upp och att många nu återgår till sina arbetsplatser.

Det är fortsatt mycket viktigt att de som kan fortsätter jobba hemma så att de som måste ta kollektivtrafik till sina jobb kan göra det utan att löpa alltför stor risk att bli smittade. Många av de som inte har valet att jobba hemma har också samhällsbärande funktioner i äldre- och omsorgsverksamheten, sjukvården, kollektivtrafiken och servicenäringen.

Följ rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer och föreskrifter som är tänkta att skapa skyddsbarriärer mellan de grupper som är friska nog att klara smittan och de som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 på grund av att de är i riskgrupper eller över 70 år. Covid-19 är inte farligt för de unga och vuxna friska. Däremot kan de smitta personer som är i någon av riskgrupperna. Därför är det mycket viktigt att du stannar hemma vid minsta symtom på förkylning, håller socialt avstånd, hostar och nyser i armvecket och tvättar händerna ofta.

Minska spridningen av covid-19: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Munskydd

Munskydd är bra när det används på rätt plats. Folkhälsomyndigheten har hittills inte gett några generella råd om användande av munskydd. Det finns goda skäl till det trots att Sverige är ett av ett fåtal länder som inte har tvingande regler för munskydd. Ett munskydd måste sitta på rätt sätt och vara rent för att det ska vara effektivt skyddande. Om man t ex drar ner det för att få bättre luft, vilket många gör, då fungerar inte munskyddet. Att ha det runt halsen eller på armbågen när man inte behöver det är inte heller att rekommendera. Det riskerar att kontaminera det och göra det värdelöst.

Utlandsresa

Ett stort antal länder har begränsningar för vilka länder medborgare tas emot. Det är mycket viktigt att man kontrollerar vilka regler som gäller före utresa. Reglerna kan ändras från dag till dag så därför är det inte tillräckligt att kontrollera detta enbart vid bokningen av resan. Du ska inte resa utomlands om du inte kan bevisa att du är smittfri. Du måste också kontrollera villkoren för din reseförsäkring innan du åker. Svenska UD har meddelat att man inte kommer att bistå med hjälp att ta hem strandsatta svenskar på resmål utomlands. Däremot både kan och bör man kontakta ambassaden eller konsulatet i det land man befinner sig om man behöver rådgivning i samband med planerad hemresa eller om resan hem av någon anledning måste tidigareläggas. Kom alltså ihåg att du har hela ansvaret för beslutet att företa en utlandsresa. Det är ditt ansvar att se till att du har en krisplan för om en nödsituation uppstår på resmålet.

Man anhållen för mordbrand mot Lantbruksuniversitetet i Alnarp

Natten mot onsdagen larmades räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp om en brand i byggnad på Lantbruksuniversitetets område i Alnarp i Lomma kommun. Vid framkomst brann byggnaden kraftigt varpå räddningsledaren inriktade insatsen på att skydda närliggande byggnader. Byggnaden som brann ner till grunden var kulturhistoriskt viktig.

I samband med branden grep polisen en man i 30-årsåldern som senare under dagen anhållits på sannolika skäl som misstänkt för mordbrand. Han var 2011 häktad som misstänkt för mordbrand i Lomma. Mannen kunde gripas i samband med att polisen gjorde en omfattande kontrollinsats i närområdet.

Om mannen även kommer att misstänkas för ytterligare någon av de 50 bränder som drabbat Malmö-Lund-regionen det senaste halvåret är i dagsläget oklart.

Byggnad brann i Alnarp – 27 åring gripen

TIPSA om händelser – skicka meddelande❗️Byggnad brann i Alnarp – man gripen.En träbyggnad på Lantbruksuniversitet brann i natt. Polisen misstänker mordbrand och har gripit en 27-årig man.Mer om händelsen på SVT Nyheterhttps://svt.se/nyheter/lokalt/skane/brand-pa-lantbruksuniversitetet-i-lomma

Publicerat av Journalist Mikael Nilsson Tisdag 11 augusti 2020