Lokala råd införs i Uppsala län

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. – Vi välkomnar beslutet och uppmanar alla länsinvånare att följa råden. Vi har en mycket oroande utveckling i länet som vi måste bryta omgående, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Den 19 oktober infördes en ny föreskrift som ger Folkhälsomyndigheten rätt att under en begränsad tid utfärda allmänna råd i en region i samband med lokala utbrott av covid-19.

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för Uppsala län som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt.

De lokala råden för Uppsala län är följande:

 • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
 • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
 •  Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

– I grunden är det samma budskap som vi har gått ut med tidigare, att man ska hålla avstånd, inte åka med kollektivtrafiken om man inte måste och arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Men Folkhälsomyndighetens beslut ger en extra tyngd och vi hoppas nu att vi får se tydlig efterlevelse till råden hos alla länsinvånare. Det är allvar nu säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever.

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste, säger Johan Nöjd.

Smittskyddsläkaren gör också undantag för den som behöver uppsöka sjukvård för besvär eller har ett inplanerat vårdbesök.

– Man ska söka vård när man är sjuk på vanligt sätt och komma på sin bokade tid. Risken att bli allvarligt sjuk är större om man avstår, säger Johan Nöjd.

Länsstyrelsen Uppsala län har det övergripande geografiska områdesansvaret för länet under en samhällsstörning och samordnar det regionala arbetet. Länsstyrelsen stödjer länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser på bästa sätt för samhället.

– Vårt län befinner sig i ett allvarligt läge. Vi gör allt för att stödja Region Uppsala, länets kommuner och samhället i övrigt att hålla nere smittspridningen. Nu är det oerhört viktigt att alla länsinvånare tar sitt personliga ansvar och om möjligt undviker fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med och undviker att åka kollektivt, säger Göran Enander, landshövding Uppsala län.

Pressmeddelande från Region Uppsala

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län

FHM: Beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län

Folkhälsomyndigheten öppnar för 500 personer vid evenemang

Folkhälsomyndigheten (FHM) öppnar nu i sitt remissvar till regeringen upp för att höja gränsen till maximalt 500 personer vid event och allmänna sammankomster. Kravet är dock att platserna är numrerade och att avståndet mellan varje sittande deltagare är minst 1 meter.

Beskedet om att det kan finnas en öppning från FHM tas emot positivt av de branscher som drabbats mycket hårt av maxgränsen på 50 personer vid event och allmänna sammankomster. Om regeringen går på FHM:s linje innebär detta att event- och mässföretag liksom taxinäringen så smått kan se fram emot en återhämtning.

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs ytterligare ytterligare en månad räknat från den siste augusti, det kommer regeringen att besluta vid sitt sammanträde imorgon, torsdag. Samtidigt ser nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen över möjligheterna att ersätta förbudet med andra åtgärder.

– För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man skulle behöva ha på plats i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs ytterligare – SVT Nyheter

Trenden är bruten – antalet smittade ökar

Antalet smittade i covid-19 ökar igen i flera regioner. Även antalet personer som slutenvårdas ökade med 12 personer vecka 33 jämfört med vecka före. Även om ökningen är låg är det ett tydligt trendbrott. Antalet smittade kan förväntas öka ytterligare de kommande veckorna. Det beror på att skolorna startar upp och att många nu återgår till sina arbetsplatser.

Det är fortsatt mycket viktigt att de som kan fortsätter jobba hemma så att de som måste ta kollektivtrafik till sina jobb kan göra det utan att löpa alltför stor risk att bli smittade. Många av de som inte har valet att jobba hemma har också samhällsbärande funktioner i äldre- och omsorgsverksamheten, sjukvården, kollektivtrafiken och servicenäringen.

Följ rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer och föreskrifter som är tänkta att skapa skyddsbarriärer mellan de grupper som är friska nog att klara smittan och de som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 på grund av att de är i riskgrupper eller över 70 år. Covid-19 är inte farligt för de unga och vuxna friska. Däremot kan de smitta personer som är i någon av riskgrupperna. Därför är det mycket viktigt att du stannar hemma vid minsta symtom på förkylning, håller socialt avstånd, hostar och nyser i armvecket och tvättar händerna ofta.

Minska spridningen av covid-19: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Munskydd

Munskydd är bra när det används på rätt plats. Folkhälsomyndigheten har hittills inte gett några generella råd om användande av munskydd. Det finns goda skäl till det trots att Sverige är ett av ett fåtal länder som inte har tvingande regler för munskydd. Ett munskydd måste sitta på rätt sätt och vara rent för att det ska vara effektivt skyddande. Om man t ex drar ner det för att få bättre luft, vilket många gör, då fungerar inte munskyddet. Att ha det runt halsen eller på armbågen när man inte behöver det är inte heller att rekommendera. Det riskerar att kontaminera det och göra det värdelöst.

Utlandsresa

Ett stort antal länder har begränsningar för vilka länder medborgare tas emot. Det är mycket viktigt att man kontrollerar vilka regler som gäller före utresa. Reglerna kan ändras från dag till dag så därför är det inte tillräckligt att kontrollera detta enbart vid bokningen av resan. Du ska inte resa utomlands om du inte kan bevisa att du är smittfri. Du måste också kontrollera villkoren för din reseförsäkring innan du åker. Svenska UD har meddelat att man inte kommer att bistå med hjälp att ta hem strandsatta svenskar på resmål utomlands. Däremot både kan och bör man kontakta ambassaden eller konsulatet i det land man befinner sig om man behöver rådgivning i samband med planerad hemresa eller om resan hem av någon anledning måste tidigareläggas. Kom alltså ihåg att du har hela ansvaret för beslutet att företa en utlandsresa. Det är ditt ansvar att se till att du har en krisplan för om en nödsituation uppstår på resmålet.

Extra pressträff med Lena Hallengren och Anders Tegnell om distansarbete och kollektivtrafik

Vid en extra pressträff idag 12.30 meddelades nya föreskrifter angående distansarbete och kollektivtrafik.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att man ska jobba hemma i den mån det är praktiskt möjligt. Samtidigt uppmanar man också arbetsgivare som låter medarbetarna arbeta hemma att vara uppmärksamma på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret försvinner inte för att medarbetaren får arbeta hemma.

När fler som kan arbetar hemma minskar också riskerna för de som inte kan jobba hemma men som måste använda sig av kollektivtrafiken för sina arbetsresor att göra dem på ett säkert och tryggt sätt.

Lena Hallengren betonade att smittspridningen kan ta fart igen. Faran är inte över på något sätt. Smittan finns ute i samhället och vi måste fortsätta med att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning. Riskgrupper och personer över 70 år ska fortsatt vara restriktiva med sociala kontakter och undvika platser där det kan uppstå trängsel som t ex i affären eller i köpcenter.

Sammanfattad lägesbild den 21 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 14 890 516
 • Avlidna: 616 317

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 78 504
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 498
 • Totalt antal avlidna: 5 667

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 16 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 13 530 628
 • Avlidna: 583 892

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 77 128
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 487
 • Totalt antal avlidna: 5 593

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 14 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 13 079 218
 • Avlidna: 572 662

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 76 334
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 491
 • Totalt antal avlidna: 5 545

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 9 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 12 017 118
 • Avlidna: 549 276

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 74 333
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 470
 • Totalt antal avlidna: 5 500

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 7 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 11 586 205
 • Avlidna: 537 701

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 73 344
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 467
 • Totalt antal avlidna: 5 447

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.