Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs ytterligare ytterligare en månad räknat från den siste augusti, det kommer regeringen att besluta vid sitt sammanträde imorgon, torsdag. Samtidigt ser nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen över möjligheterna att ersätta förbudet med andra åtgärder.

– För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man skulle behöva ha på plats i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs ytterligare – SVT Nyheter

Trenden är bruten – antalet smittade ökar

Antalet smittade i covid-19 ökar igen i flera regioner. Även antalet personer som slutenvårdas ökade med 12 personer vecka 33 jämfört med vecka före. Även om ökningen är låg är det ett tydligt trendbrott. Antalet smittade kan förväntas öka ytterligare de kommande veckorna. Det beror på att skolorna startar upp och att många nu återgår till sina arbetsplatser.

Det är fortsatt mycket viktigt att de som kan fortsätter jobba hemma så att de som måste ta kollektivtrafik till sina jobb kan göra det utan att löpa alltför stor risk att bli smittade. Många av de som inte har valet att jobba hemma har också samhällsbärande funktioner i äldre- och omsorgsverksamheten, sjukvården, kollektivtrafiken och servicenäringen.

Följ rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer och föreskrifter som är tänkta att skapa skyddsbarriärer mellan de grupper som är friska nog att klara smittan och de som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 på grund av att de är i riskgrupper eller över 70 år. Covid-19 är inte farligt för de unga och vuxna friska. Däremot kan de smitta personer som är i någon av riskgrupperna. Därför är det mycket viktigt att du stannar hemma vid minsta symtom på förkylning, håller socialt avstånd, hostar och nyser i armvecket och tvättar händerna ofta.

Minska spridningen av covid-19: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Munskydd

Munskydd är bra när det används på rätt plats. Folkhälsomyndigheten har hittills inte gett några generella råd om användande av munskydd. Det finns goda skäl till det trots att Sverige är ett av ett fåtal länder som inte har tvingande regler för munskydd. Ett munskydd måste sitta på rätt sätt och vara rent för att det ska vara effektivt skyddande. Om man t ex drar ner det för att få bättre luft, vilket många gör, då fungerar inte munskyddet. Att ha det runt halsen eller på armbågen när man inte behöver det är inte heller att rekommendera. Det riskerar att kontaminera det och göra det värdelöst.

Utlandsresa

Ett stort antal länder har begränsningar för vilka länder medborgare tas emot. Det är mycket viktigt att man kontrollerar vilka regler som gäller före utresa. Reglerna kan ändras från dag till dag så därför är det inte tillräckligt att kontrollera detta enbart vid bokningen av resan. Du ska inte resa utomlands om du inte kan bevisa att du är smittfri. Du måste också kontrollera villkoren för din reseförsäkring innan du åker. Svenska UD har meddelat att man inte kommer att bistå med hjälp att ta hem strandsatta svenskar på resmål utomlands. Däremot både kan och bör man kontakta ambassaden eller konsulatet i det land man befinner sig om man behöver rådgivning i samband med planerad hemresa eller om resan hem av någon anledning måste tidigareläggas. Kom alltså ihåg att du har hela ansvaret för beslutet att företa en utlandsresa. Det är ditt ansvar att se till att du har en krisplan för om en nödsituation uppstår på resmålet.

Extra pressträff med Lena Hallengren och Anders Tegnell om distansarbete och kollektivtrafik

Vid en extra pressträff idag 12.30 meddelades nya föreskrifter angående distansarbete och kollektivtrafik.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att man ska jobba hemma i den mån det är praktiskt möjligt. Samtidigt uppmanar man också arbetsgivare som låter medarbetarna arbeta hemma att vara uppmärksamma på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret försvinner inte för att medarbetaren får arbeta hemma.

När fler som kan arbetar hemma minskar också riskerna för de som inte kan jobba hemma men som måste använda sig av kollektivtrafiken för sina arbetsresor att göra dem på ett säkert och tryggt sätt.

Lena Hallengren betonade att smittspridningen kan ta fart igen. Faran är inte över på något sätt. Smittan finns ute i samhället och vi måste fortsätta med att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning. Riskgrupper och personer över 70 år ska fortsatt vara restriktiva med sociala kontakter och undvika platser där det kan uppstå trängsel som t ex i affären eller i köpcenter.

Sammanfattad lägesbild den 21 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 14 890 516
 • Avlidna: 616 317

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 78 504
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 498
 • Totalt antal avlidna: 5 667

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 16 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 13 530 628
 • Avlidna: 583 892

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 77 128
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 487
 • Totalt antal avlidna: 5 593

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 14 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 13 079 218
 • Avlidna: 572 662

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 76 334
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 491
 • Totalt antal avlidna: 5 545

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 9 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 12 017 118
 • Avlidna: 549 276

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 74 333
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 470
 • Totalt antal avlidna: 5 500

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Sammanfattad lägesbild den 7 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 11 586 205
 • Avlidna: 537 701

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 73 344
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 467
 • Totalt antal avlidna: 5 447

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Myndigheter får uppdrag att planera för en andra våg av pandemin

Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla planer för att hantera en andra våg av covid-pandemin. Även om smittspridningen för tillfället har avtagit ganska mycket säger Folkhälsomyndigheten att det finns en risk för en andra våg av covid-19.

Därför gav regeringen idag de olika krishanterande nationella myndigheterna uppdraget att inom sitt område och i nära samverkan med de andra myndigheterna samt SKR att utarbeta planer för hur en andra våg av smittspridning ska hanteras.

–  Antalet som blir allvarligt sjuka i covid-19 fortsätter att minska vilket är glädjande. Samtidigt måste vi förbereda oss för att smittspridningen kan blossa upp igen. Då är det viktigt att vi har en så god krisberedskap som möjligt för att minimera effekterna, säger socialminister Lena Hallengren.

Kommunikationsinsatser

MSB får nu uppdrag att förbereda och samordna informationsinsatser mellan de olika myndigheterna.

–  Uthålligheten hos oss alla är en annan kritisk faktor. Därför kommer det att krävas ytterligare samordnade informationsinsatser under hösten, som regeringen gärna ser att MSB förbereder inför, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Scenarier för lokal och regional smittspridning

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. För de olika scenarierna ska bland annat centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall redovisas. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna om de scenarier som myndigheten tagit fram.

–  För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko

Redovisas 1 september

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tar fram ska sedan

 • Folkhälsomyndigheten bedöma vilka insatser som bör genomföras inom myndighetens ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall,
 • Läkemedelsverket ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av sådana utbrott,
 • Socialstyrelsen bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera nya utbrott,
 • MSB bedöma vilka insatser som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan hur dessa insatser ska genomföras (för MSB:s del handlar det främst om att hålla i och driva på samordningen mellan ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet, ansvara för samordningen vad gäller kriskommunikation bland annat genom riktade informationsinsatser samt att kunna stödja med transport- och logistikfrågor vad gäller skyddsmateriel),
 • länsstyrelserna ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella (till exempel vägledning, tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar), samt ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020

Sammanfattad lägesbild den 2 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 10 665 255
 • Avlidna: 515 964

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 70 639
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 444
 • Totalt antal avlidna: 5 411

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.