Färre resenärer i kollektivtrafiken

Förra veckan minskade antalet person vid centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm kraftigt. I Stockholm var minskningen 20 % och sett över en fem veckors-period har resandet nära halverats.

Sedan skolstarten har resandet ökat kraftigt vilket bidragit till att det varit stor trängsel i kollektivtrafiken och vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Sedan regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med allt strängare föreskrifter och restriktioner har resandet minskat kraftigt i alla storstadsregionerna.

Länk till Tre:s undersökning

SMHI utfärdar klass 2-varning – risk för mycket besvärligt väder

SMHI:s väderprognos för de kommande dygnen

De kommande dygnen drar ett kraftigt lågtryck in över stora delar av landet. Ett nederbördsområde med snöfall drar in över Jämtland från väster och fortsätter sedan i nordöstlig riktning mot Västerbotten. Lågtrycket kommer att ge rejält med snö i de norra delarna av landet. Där har också SMHI utfärdat en klass 2-varning för Västerbottens kustland för mycket besvärligt väglag och att det kan bli omfattande störningar i viktiga samhällsfunktioner. I Västra Götaland och delar av Svealand blir det mycket blåsigt. SMHI utfärdar klass 1-varning för mycket hårda vindbyar.

Pressträff med statsminister Stefan Löfvén

Statsminister Stefan Löfvén kallade till en pressträff klockan 16.15. Deltagare vid pressträffen är regeringens vaccinationssamordnare Rickard Bergström, socialminister Lena Hallengren och generaldirektör Johan Carlsson.

Vid pressträffen presenterades den strategi för vaccination som regeringens vaccinationssamordnare fått i uppdrag att samordna och genomföra. Statsministern berättade att man idag på ett extra regeringssammanträde beslutat delta i en upphandling av 4,5 miljoner doser läkemedelsbolaget Pfizer. Upphandlingen förutsätter att Pfizers vaccinationskandidat godkänns.

Avtalet är det tredje avtalet som regeringen fattat beslut om och tecknat sedan i våras. Med tecknandet av avtalet kommer Sverige att ha tillgång till 10,5 miljoner doser. Men regeringen håller öppet för att teckna ytterligare avtal eftersom man räknar med att inte alla länder kan får full tilldelning vaccin från respektive läkemedelsbolag.

Regeringen betonar att det inte finns någon bortre gräns för pandemin idag. Vi måste fortsätta att noggrant följa alla rekommendationer och regler för att minska smittspridningen i samhället. När vaccin finns tillgängligt kommer inte alla att kunna få vaccinet samtidigt. Det finns flera faktorer som avgör hur tillgången kommer att se ut. Prioriteringar kommer att vara nödvändiga.

Från och med januari månad 2021 måste alla inom vården vara beredda att vaccinera. Enligt vaccinationssamordnaren kan leveranserna komma med 300-400 000 doser per månad från varje leverantör. Därför är det mycket viktigt att hela vårdkedjan är beredda på att kunna vaccinera men också klara logistiken kring distribution och vem som får ta del av vaccinationsprogrammet.

Marknadsföring i samarbete med Easy Fairs

Positiva nyheter om vaccinkandidater och tillgängligt vaccin

Idag meddelande det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna att deras vaccinkandidat i tester uppvisat nära 95 % effektivitet mot covid-19. Dessutom håller sig vaccinet upp till en månad i kylskåp vilket underlättar transporter och logistik när det ska transporteras långa sträckor. Testerna har utförts på ca 30.000 personer i USA. Hälften fick två doser med fyra veckors mellanrum och hälften fick låtsasinjektioner.

Bolaget säger nu att man nu kommer att söka godkännande för vaccinet. Om man får godkännande kan 20 miljoner produceras till USA i år och ytterligare en miljard doser till resten av världen nästa år

Även Pfizer kom tidigare i månaden med goda nyheter gällande deras vaccinkandidat. Deras vaccin hade 90 % effektivitet mot covid-19. Även det är ett mycket bra resultat. Produktionen av de vaccinet räknar bolaget med att kunna starta inom kort så fort ett godkännande erhållits.

Vaccin tillgängligt i Sverige snart

Idag berättade regeringens vaccinsamordnare att vi snart har ett vaccin tillgängligt i Sverige. Det finns goda förutsättningar för att vaccinet är tillgängligt för prioriterade grupper redan i slutet av januari. Även om det är ett mycket positivt besked kommer vi att få fortsätta att leva med restriktioner fram till nästa sommar. De vi alla kan hoppas på nu är att vi nu äntligen ser ljuset i tunneln som inte är ett framrusande mötande tåg.

Ta inga risker – följ rekommendationerna!

Det är nu mycket viktigt att vi följer de allmänna råden och rekommendationerna. Försök inte hitta kryphål. Umgås bara med dem som bor i ditt hushåll. För singelhushåll gäller att man begränsar sitt umgänge till några få personer som också är friska.

 • Jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt
 • Ersätt fysiska möten med digitala möten
 • Undvika resor i möjligaste mån
 • Håll fysiskt avstånd – minst 2 meter
 • Undvik kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta/Nys i papper eller i armvecket
 • Vid misstanke om covid kontakta vårdnumret 1177 (ring inte 11313!)
 • Åk inte till sjukhus med misstänkt covid-19 utan att kontakta sjukvården (vid livshotande tillstånd kontakta larmnumret 112)
 • Undvik i möjligaste mån att besöka gallerior och köpcentrum
 • Handla på udda tider
 • Stöd gärna din kvarterskrog genom att beställa hämtmat
 • Utnyttja e-handel så långt det är möjligt

Omfattande cyberattack mot flera svenska bolag

Enligt uppgifter i Sveriges Radio Ekot pågår just nu en omfattande cyberattack mot minst ett dussintal företag. Det handlar om åtminstone ett par hundra servrar och datorer som infekterats med skadlig kod. Attacken har pågått sedan förra helgen.

Det förmodade brottsupplägget enligt polisens IT-brottscentrum är att hackarna kräver en lösensumma i Bitcoin för att bolaget ska få åtkomst till infekterade filer.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har de senaste 10 åren kritiserat såväl bolag som myndigheter för allvarliga brister i cyber- och informationssäkerheten. Även om många förbättrat sin förmåga att möta cyberhot är sårbarheterna i många verksamheter stora. Det saknas helt enkelt grundläggande förståelse och kunskap på flera nivåer från ledningsnivå och ner i organisationen.

Riskerar informationsläckor

Kostanden för företagen som utsätts för den här typen av attacker varierar från någon miljon upp till 25-30 miljoner, enligt Jan Olsson.

– Konsekvensen är enorm för speciellt lite mindre företag som drabbas. I det här ligger inte bara kostanden för att hyra in personal som ska rensa datorer och få dem att fungera. Det blir också en skadeverkan för att verksamheten kan ligga nere i flera dagar eller kanske flera veckor, säger han.

Därtill riskerar även bolagen att känsliga uppgifter stjäls från it-systemet under attacken.

Omfattande cyberattack mot svenska bolag – SR Ekot

Efter 100 år flyttar räddningstjänsten till Trygghetens Hus

Gamla brandstationen i Trelleborg var en av landet äldsta när den togs ur drift den 16 oktober. I en kortege rullade samtliga räddningsfordon i sällskap av blåljuskollegor från polisen och ambulansen till den nya brrandstationen som fått den passande adressen Västra Ringvägen 112.

Den nya brandstationen är helt anpassad för att ge räddningspersonalen, främst den operativa, en säker arbetsmiljö. Vagnhallen har stora breda portar och är ljus och har särskilt anpassad ventilation för att ventilera ut avgaserna från fordonen.

Den operativa personalen använder olika typer av skyddskläder och skyddsutrustning för att kunna göra räddningsinsatser i farliga miljöer. Det kan vara bostads- eller bilbränder eller riskfyllda CBRNE-insatser. Vid t ex bränder utvecklas olika typer av partiklar som sätter sig på kläder, skor och skyddsutrustning som därmed blir kontaminerat. Sedan flera år finns därför konceptet Friska Brandmän som är ett helhetskoncept för att hantera kontaminerad personlig skyddsutrustning och materiel som slangar och annan utrustning som används vid insatser. Konceptet bygger på att man hanterar den smutsiga utrustningen så att brandmännen inte utsätts för sot, rök eller lukt som kan utgöra en hälsofara. Brandstationens lokaler är indelade i olika zoner för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Friska brandmän

Räddningstjänsten i Trelleborg har gemensam räddningsledning med Räddningstjänsten Syd. Räddningschefen i Trelleborg är också räddningschef i Vellinge och Skurups kommun genom ett civilt samverkansavtal.

Polisen och Trygghetsvärdarna är samlokaliserade med Räddningstjänsten Trelleborg. Fullt utrustad kommer stationen även att ha utrymmen att brandmännen ska kunna träna fysisk och öva olika moment.

Strömavbrott på Hudiksvalls sjukhus drabbade operationsverksamheten

Strax före 19.30 drabbades Hudiksvalls sjukhus av ett nära 1, 5 timme långt strömavbrott. Förutom sjukhuset drabbades 279 elkunder utanför sjukhusområdet. När strömavbrottet inträffade pågick operationsverksamheten för fullt. Enligt regionledningen använde sig sjukhuset av reservkraft för att bl a slutföra de operationer som pågick.

Såväl Region Gävleborg som Hudiksvalls sjukhus lokalt gick upp i s k särskild sjukhusledning. Sjukhuset i Gävle gjorde sig också beredda att ta emot patienter.

Region Gävleborg kallade till pressträff klockan 22.

Strömavbrott på Hudiksvalls sjukhus – operationspatienter drabbade – SVT Nyheter

Region Gävleborg om strömavbrottet på Hudiksvalls sjukhus

Polisen inleder nationell särskild händelse efter terrorattentaten i Europa

Polisen meddelade på förmiddagen att man inlett en s k nationell särskild händelse. Bakgrunden är de terrorattentat som varit i Österrike och Frankrike de senaste veckorna. Polisen betonar att terrorhotnivån är förhöjd sedan flera år tillbaka. Det betyder inte att man nödvändigtvis har kunskap om att ett attentat ska ske på någon viss plats eller viss stad.

Polisen meddelar också att man kommer att ha ökad närvaro och synlighet i storstadsområdena. Man kommer också att vara synliga vid möjliga mål för ett eventuellt terrorattentat.

På bl a sociala medier har det framförts uppgifter om att polisen ber allmänheten att undvika vissa platser. Detta dementeras kraftfullt av polisens kommenderingschef Stefan Hector.

– Det är viktigt att vara källkritisk och jag uppmanar den som vill veta mer om läget och polisens arbete att följa informationen som polisen själv kommunicerar. Naturligtvis ska man även kontakta polisen om man ser något som gör en orolig, något som sticker ut eller bryter mot vanliga mönster, säger Stefan Hector.

Läs mer här

Polisen inleder nationell särskild händelse – Polisen

Råd vid terrorattentat

Se filmen – Råd vid terrorattentat