Lastbil körde in i broräcke på E20 i höjd med Södertälje

Strax före klockan 18 larmades Södertörns brandförsvar till en olycka med en lastbil som kört in i ett broräcke på E20 i höjd med trafikplats Saltskog i Södertälje. Lastbilen står över samtliga körfält i båda riktningar till och från Strängnäs. Vägen var fram till 18.30-tiden avstängd för trafik. Enligt Blåljusbilder öppnades trafiken i ett körfält därefter medan det andra körfältet är avstängt för reparationsarbeten.

Nytt koncept för brand i höga byggnader

Storstockholms brandförsvar har under en tid bedrivit ett utvecklingsarbete kring ett koncept för insatser i höga byggnader. Som höga byggnader betraktas fastigheter som har fler än åtta våningar. Brand i höga byggnader kan utveckla sig till mycket komplicerade och svåra insatser. Dels kan etableringsarbetet på plats ta tid dels kan brandspridningen också bli mycket omfattande.

Konceptet innefattar metoddokument, utbildningsfilmer och framkörningskort. Under hösten kommer den operativa personalen utbildas i konceptet. Att arbeta effektivt vid brand i hög byggnad är viktigt då man är beroende av de tekniska systemen samtidigt som de kan skilja sig mycket mellan olika fastigheter.

På Storstockholms brandförsvar har man skapat två taktiska insatsplaner vid brand i hög byggnad.

  • Begränsad brand
  • Omfattande brand

Respektive åtgärdsplan ger förslag på olika uppgifter för de styrkor som deltar i insatsen. Bilden visar en bild på initial sektorsindelning vid en begränsad brand.

Illustration: Storstockholms brandförsvar, SSBF

Kraftig vindsbrand i flerbostadshus i Landskrona – polisen utreder grov mordbrand

Räddningstjänsten arbetar sedan 10.30-tiden med en kraftig vinds- och bostasbrand i ett flerbostadshus på Silvergården i Landskrona. Allmänheten varnades för den kraftiga rökutvecklingen eftersom den kunde vara ohälsosam att andas in. Vinden blev snabbt övertänd och tilläts därefter att brinna av. Branden har också ha spridit sig till någon av de översta lägenheterna i fastigheten. De boende i trappuppgångarna 13 A och 13 B evakuerades Pilängsskolan och Gullstrandsskolan under tiden som räddningstjänsten arbetade med brandsläckningen. Totalt rör det sig om ett 100-tal boende som är drabbade av branden. Ingen människa uppges ha skadats i branden. Ett 35-tal brandmän från bl a Landskrona, Lund och Malmö deltog i släckningsarbetet.

För några veckor sedan brann det i det närliggande Koppargården. Även där brann vinden av och flera bostäder i flerbostadshuset fick stora rök- och vattenskador. Polisen inledde efter den branden en förundersökning om misstänkt mordbrand. Även branden på Silvergården antas vara anlagd och polisen utreder misstanke om mordbrand alternativt grov mordbrand.

Vid 16.40-tiden meddelade räddningsledaren att de större bränderna var släckta och att branden var under kontroll. Viss brandspridning har skett till lägenheterna högst upp. Stora delar av fastigheten har fått rök- och vattenskador men stora värden har räddats i den nu pågående insatsen. En uppsamlingsplats har skapats på Pilängsskolan där de 100-talet evakuerade tas om han av kommunens kristeam. Här får man bl a hjälp med kontakter med försäkringsbolag och psykosocialt stöd för de som önskar det.

Polisens händelseuppdatering om branden i Silvergården

En död och flera skadade i bråk med kniv i Kungsträdgården

En ung man har avlidit och flera har skadats i ett större bråk med kniv i Kungsträdgården i centrala Stockholm. En gärningsman, som också är en av de skadade, greps av polis och misstänks nu för mord alternativt dråp.

Strax före klockan 20.00 larmades polisen om ett bråk mellan ett stort antal personer i Kungsträdgården. En stor polisstyrka kallades till platsen för att få stopp på bråket. Vid framkomst kunde man konstatera att att flera personer skadats i knivbråket. Tre personer avfördes till sjukhus. En av dessa avled under kvällen av sina skador. Tillståndet för de övriga som vårdas på sjukhus är i skrivande stund oklart.

En död och flera skadade i knivbråk i Kungsträdgården – SVT Nyheter

Ännu en skolbrand i Lund – väktare upptäckte brand på Mårtensskolan

Vid 2-tiden natten mot tisdagen larmades en väktare om en brand på Mårtensskolan i Lund. När han kom dit brann i ett vindfång intill en entré. Efter en kort stund anlände räddningsenheter från Lund som kunde släcka branden. I samband med att väktaren försökte släcka branden drog han i sig rök och fick vård på plats av ambulanspersonal.

Lund har drabbats av ett flertal anlagda bränder mot kommunala byggnader och verksamheter den senaste tiden. Även Malmö är hårt drabbade av liknande bränder.

Polisen efterlyser tips om nattens brand. Räddningstjänsten lyckades släcka branden innan den hann att sprida sig vilket kan öka möjligheterna att utreda hur branden har kunnat uppstå.

Lund: Ännu en skolbrand

TIPSA om händelser – skicka meddelande❗️Lund: Ännu en skolbrand – väktare andades in rök.Mårtenskolan utsattes i natt för en misstänkt anlagd brand. En väktare som påbörjat släckning fick rök i sig och klagade på andningssvårigheter.Räddningstjänst fick snabbt branden under kontroll.Enligt uppgift startade nattens brand på utsidan av en skolbarack.

Publicerat av Journalist Mikael Nilsson Måndag 29 juni 2020

Ytterligare en skolbrand i Lund – polisen misstänker brott

Sammanfattad lägesbild den 30 juni

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

  • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 10 273 001
  • Avlidna: 505 295

Nationellt

  • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 68 451
  • Totalt antal intensivvårdade: 2 429
  • Totalt antal avlidna: 5 333

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Kraftig brand i hembygdsmuseet Klockargården i Kävlinge

02.00 natten mot söndagens morgon larmades räddningstjänsten om en brand i Hembygdsmuseet Klockargården i Kävlinge. Vid framkomst brann den halmtaket på korsvirkeshuset kraftigt. Räddningstjänstens arbete inriktades då mot att förhindra brandspridning till terrängen och till närliggande byggnader.

Klockargården är ett korsvirkeshus byggt på 1800-talet som gjorts om till hembygdsmuseum. För Kävlinge och bygden är branden en stor förlust. Det är ännu oklart om Hembygdsmuseet kommet att byggas upp igen.

Kävlinge: Brand i hembygdsmuseet Klockaregården förstördes i en kraftig brand i natt.När räddningstjänsten anlände brann det i halmtaket.Trots snabb släckinsats gick korsvirkeshuset från 1800-talet inte att rädda.Polisen har upprättat anmälan om mordbrand. Mer om branden på SVT Nyheterhttps://svt.se/nyheter/lokalt/skane/hembygdssmuseum-i-kavlinge-overtant

Publicerat av Journalist Mikael Nilsson Lördag 27 juni 2020

Hembygdsmuseum totalförstört i brand i Kävlinge

Omfattande insats vid dramatisk bostadsbrand i Skäggetorp i Linköping

Strax före klockan 16 larmades Östra Götalandskustens Räddningstjänst om en bostadsbrand i flerfamiljshus i Skäggetorp i Linköping. Redan vid framkomst brann det kraftig med snabb spridning i fastigheten som är på tre våningar. Enligt polisen finns det en överhängande risk att fastigheten rasar samman på grund av bärande konstruktioner är svårt skadade av branden.

Ett 25-tal brandmän från olika stationer arbetar för närvarande med att få branden under kontroll och släckt. Samtliga hyresgäster har fått evakueras till en uppsamlingsplats i närheten. Det finns ingen spridningsrisk till närliggande fastigheter. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden.

Uppdatering den 28 juni klockan 18.50

Polisen har inlett förundersökning om grov allmänfarligt vårdslöshet efter den omfattande branden i ett flerbostadshus i Skäggetorp. Ett 60-tal lägenheter har evakuerats varav cirka hälften har mer eller mindre allvarliga brandskador. Totalt berörs ett 100-tal boende.

Kraftig brand i flerfamiljshus i Skäggetorp – SVT Öst

Kraftig brand i flerfamiljshus – fastigheten svårt skadad – SR P4 Öst

Polisen har inlett förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet

Kraftig brand i verkstad i Nyköping

Under eftermiddagen larmades Sörmlandskustens Räddningstjänstförbund och Södertörns brandförsvar till en kraftig brand i verkstad i ett industriområde i Nyköping. Redan vid framkomst kunde man konstatera en fullt utvecklad brand som gått igenom taket. Släckningsarbetet beräknas pågå under stora delar av lördagskvällen.

Vindsbrand i centrala Örebro – centrum avspärrat och bostäder utrymda

Närikes Brandkår larmades klockan 14.14 idag om lägenhetsbrand i Örebro centrum. Vid framkomst inledde räddningstjänsten livräddning på en person som därefter fördes till sjukhus. Branden spred sig därefter till vinden och andra delar av fastigheten samt till grannfastigheten. Förstärkning kallades in från olika delar av regionen och som mest arbetade ett 45-tal brandmän med att släcka och begränsa skadorna av branden.

Rökutvecklingen var så pass kraftig att räddningsledaren utfärdade ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) om att man skulle undvika röken. Stora delar av Örebro centrum spärrades av under släckningsarbetet.

Den branddrabbade fastigheterna liksom ett hotell evakuerades . Vid 21-tiden meddelade brandkåren att branden är under kontroll men att släckningsarbetet kommer att fortsätta åtminstone hela natten. En grävmaskin ska riva delar av väggen till grannfastigheten för att man ska komma åt brandhärdarna bättre. Brandskadorna är omfattande och uppgår till flera miljoner kronor.

Kraftig vindsbrand i centrala Örebro – stora delar av centrum avspärrat – SVT Örebro