Covid-19

Covid-rapporteringen tar paus

Den särskilda covid-rapporteringen tar paus från och med den 8 september. Istället flyttar vi över nyhetsrapporteringen om covid-19 till den löpande nyhetsrapporteringen.

Skärpta rutiner för vården om munskydd och visir

Folkhälsomyndigheten skärper nu sina föreskrifter för vårdanställda. I vården skall anställda alltid använda munskydd och visir. (2020-06-25)

Inreseförbud till EU via Sverige förlängs till den 7 juli

Inreseförbudet till EU via Sverige förlängs till den 7 juli. Syftet är att mildra smittspridningen av covid-19 inom unionen. Som tidigare är inreseförbudet förenat med vissa undantag. (2020-06-25)

UD häver reseavrådan för 10 länder – förlänger avrådan för andra länder

UD häver nu reseavrådan för 10 länder inom EU och Schengen-området den 30 juni. De 10 länderna är Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Orsaken till att reseavrådan hävs är att länderna tillåter svenska turister.

Samtidigt förlängs reseavrådan till alla länder utanför EU och Schengen t o m den sita augusti. För de länder inom EU och Schengen där reseavrådan fortfarande gäller hoppas regeringen att man kommer att kunna häva denna under sommaren. Reseavrådan bygger dels på att svenskar inte får resa till flera länder inom EU och dels att man inte kan räkna med hjälp från UD om man ändå reser till landet ifråga.

Läs hela pressmeddelandet från UD här

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

  • Besök inte äldre släktingar
  • Stanna hemma vid symtom
  • Avstå från sociala evenemang
  • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
  • Undvik rusningstrafik
  • Avstå från onödiga resor
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Elitidrotten får grönt ljus från 14 juni

Vid en pressträff på fredagens morgon meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att man ger grönt ljus för samtliga idrottsgrenar att återuppta tävlingsverksamheten igen men med vissa restriktioner. Även elitidrotten får grönt ljus att återuppta sina tävlingsspelandet igen. För elitidrotten medges också undantag från föreskriften om att resor längre än 2 timmar inte ska företas.

Nya direktiv för smittfrihet

Smittfrihet anses vara uppnådd om man hållit sig isolerad i minst 7 dygn, och därefter varit feberfri i minst 2 dygn. För de som arbetar på äldreboenden och i vården gäller minst 14 dagars isolering och därefter minst 2 dygns feberfrihet. För den som varit i IVA-vård gäller minst 21 dagar isolering från insjuknandedagen och därefter minst 2 dagars feberfrihet.

Omställningsstöd till mindre och medelstora företag

Ett kontant omställningsstöd som ska täcka omsättningsminskningar för bolag med en omsättning upp till 150 miljoner kronor kommer att erbjudas livskraftiga företag men som på grund av covid-19 fått tillfälliga likviditetsproblem. Omställningsstödet som betalas ut den 1 juli kan sökas för bolag som har minst 250.000 kr i omsättning och som fått se sin omsättning sjunka med minst 30 % de månader stödet gäller för. Ansökan för omställningsstöd öppnade den 22 juni klockan 12 och finns på Skatteverkets hemsida. (2020-06-22)

Besöksförbud i äldrevården

Socialstyrelsen har tagit fram regler för undantag från regeringens förordning om besöksförbud inom äldrevården. Anhöriga får under vissa förutsättningar undantas från detta förbud.Länk till SMHI:s brandriskprognos

Livsmedelsförsörjningen

Tillgången på livsmedel och transporter för dessa är i allmänhet god. MSB har ur ett beredskapsperspektiv identifierat vissa brister som på sikt kan påverka tillgången på livsmedel. Bristerna finns inom jordbruket, livsmedelsindustrin och dricksvattenproduktionen. Bristerna uppstår när företag permitterar eller när personal blir sjuka. MSB ser också en viss framtida risk för att brist på viktiga kemikalier som exempelvis flockningsmedel för drickvattenproduktionen kan leda till ransonering.

El, tele och IT

Sverige var redan före Covid-pandemin sårbart för störningar eller långvariga avbrott i el- tele och IT-försörjningen. Det finns ur beredskapssynpunkt en risk för att el, tele och datakommunikationsleveranserna utmanas till följd av personalbrist p g a sjukdom och/eller brist på komponenter till följd att de flesta länder stängt sina gränser.

Resande med kollektivtrafik

Alla som kan arbeta hemma bör i största möjliga utsträckning göra det. Kollektivtrafiken är i första hand till för dem som arbetar i samhällsviktiga eller samhällsbärande verksamheter. Ta hellre en taxi eller ta egen bil till arbetet men försök att begränsa även dessa resor. Genom att minska kolletivtrafikresandet minskar vi också smittspridningen ute i samhället. Tänk på att bara resa med kollektivtrafiken eller åka taxi om du är frisk.

Vårdsituationen

ALLA som har ett akut vårdbehov kan tryggt och säkert kontakta sjukvården via 1177.se eller i livshotande situationer larmnumret 112. ALLA kommer att få patientsäker vård av högsta möjliga kvalitet. Det finns i nuläget gott om slutenvårdsplatser i sjukvården. Det finns även kapacitet på vårdcentralerna att ta hand om sjukdomsfall som kräver bedömning och vård.

Begravningar

Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.