Om Beredd News

Publiceringspolicy

Beredd News är en blogg som drivs av Ulf Scheithauer. Den följer aktuella händelser inom blåljusverksamheterna, samhällsskydd, krishantering och beredskap. Bloggen är ett sätt att bibehålla och utveckla de kunskaper och erfarenheter jag skaffat mig från ett 25 år långt yrkesliv inom dessa områden.

På min lediga tid producerar och publicerar jag sammanfattande nyheter från ett mediaflöde som omfattar flera tusentals olika källor. Min ambition är att  varje nyhet ska stödjas av minst två av varandra oberoende nyhetskällor. Nyhetskällorna återfinns oftast som klickbara länkar i inläggen. Beredd News är politiskt och religiöst neutrala i återgivandet av nyheter.