Om Beredd News

Publiceringspolicy

Beredd News är en blogg som drivs av Ulf Scheithauer. Den bevakar aktuella händelser inom blåljusverksamheterna, samhällsskydd, beredskap och säkerhet. Bloggen är ett sätt att underhålla kunskaper och erfarenheter från ett 25 år långt yrkesliv där jag har arbetat i räddningstjänsten, och i bolag och deltagit i nätverk i eller med nära anknytning till områden som cyber- och informationssäkerhet, samhällsskydd, beredskap och kriskommunikation.

På min lediga tid producerar och publicerar jag sammanfattande nyheter från ett mediaflöde som omfattar flera tusentals olika källor. Min ambition är att  varje nyhet ska stödjas av minst två av varandra oberoende nyhetskällor. Nyhetskällorna återfinns oftast som klickbara länkar i inläggen. Beredd News är politiskt och religiöst neutrala i återgivandet av nyheter.