Samlad lägesbild med 5 april

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 6.830
 • Antal intensivvårdade: 449
 • Antal avlidna: 407
 • H.M. Konungen talar till svenska folket klockan 19.20
 • Operation Rimfrost inledd i Uppsala län

Region Stockholm

 • Antal konstaterade fall: 167
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 3016
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: u/a
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 251

Region Skåne

 • Antal konstaterade fall: 343
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 61
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 16
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 14

Region Västra Götaland

Den 5 april kl. 12:00 har Västra Götalandsregionen 100 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
14 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
47 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
17 personer varav 8 på IVA

SOS Alarm

Lägesbild den 5 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 11 462 samtal (10 112 dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 2 147 samtal (3 387 dygnet innan).
 • 46 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (46 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Samlad lägesbild den 4 april kl 14.30

Nationell lägesbild

 • Antalet konstaterade fall hela landet: 6443
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas i intensivvård: 520
 • Totalt antal Covid-patienter som avlidit på sjukhus: 373
 • Smittotrend: antalet smittade förväntas öka ytterligare
 • Smitta finns på ett stort antal äldreboenden i Stockholms län och Västra Götaland. Allvarligast är situationen i Stockholms län där 1/3 av alla äldreboenden har patienter med Covid-19.
 • Oron för brist på viktiga läkemedel för IVA-vård kvarstår i flera regioner. Bristsituationen är delvis kopplad till hög internationell efterfrågan på läkemedel.
 • Läget i sjukvården är mycket ansträngt i framför allt i Region Stockholm. I övriga sjukvårdsregioner är ökningen av smittade långsammare med en förväntad topp inom 7-10 dagar.

Region Stockholm

Dagens rapport visar att 225 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 849 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 225 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 11 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Uppdatering kl 22.30

Det förekommer uppgifter i SVT, bekräftade av minst två av varandra oberoende vårdanställda källor, att det råder brist på ett viktigt sömnmedel som bl a används vid IVA-vård och vid operationer. Det är dock oklart om bristen är akut eller om det är en befarad brist inom något eller några dygn.

Region Västra Götaland

Inneliggande patienter

Den 4 april kl. 10:00 har Västra Götalandsregionen 94 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
10 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
45 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:
13 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
17 personer varav 8 på IVA

Region Skåne

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 332

Totalt antal provtagna i Skåne är 4 349*

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 48, varav 13 i intensivvård

Totalt antal covid-positiva som avlidit på sjukhus: 14

* Notera att det antal provtagna som redovisas från och med idag enbart omfattar antalet provtagna i Region Skåne. Prover från andra regioner som hanterats i Region Skåne kommer från och med idag att exkluderas från Region Skånes statistik, vilket också förklarar skillnaden mellan gårdagens något högre siffra jämfört med dagens.

SOS Alarm

Lägesbild den 4 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 10 112 samtal (ca 10 733 dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 3 387 samtal (4 330 dygnet innan).
 • 47 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (35 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Samlad lägesbild den 3 april kl 14.30

Nationell lägesbild

(Uppgifterna fylls på efterhand som de kommer in).

 • Antalet konstaterade fall hela landet: 6078
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas i intensivvård: 469
 • Totalt antal Covid-patienter som avlidit på sjukhus: 333
 • Smittotrend: antalet Covid-smittade ökar ytterligare.
 • Smitta finns på ett flertal äldreboenden i Stockholms län och Västra Götaland. Allvarligast är situationen i Stockholms län där 1/3 av alla äldreboenden har patienter med Covid-19.
 • Det finns en oro för brist på viktiga läkemedel för IVA-vård från flera regioner. Bristsituationen är delvis kopplad till det internationella utbudet och efterfrågan på läkemedel.
 • Det råder ett ansträngt läge i sjukvården men ännu finns vårdplatser och IVA-platser, även i Region Stockholm.

Regional lägesbild – Region Stockholm

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetsgivarorganisationen Sabona har godkänt att Region Stockholm aktiverar krislägesavtal för IVA-personal.
 • Ytterligare fall det senaste dygnet och regionen förväntar att antalet smittade fortsätter att öka.

Regional lägesbild – Region Skåne

 • Antal konstaterade fall: 307
 • Totalt antal provtagna: 4.516
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 38 varav 11 i intensivvård
 • Totalt antal Covid-patienter som avlidit på sjukhus: 12

Aktuella rekommendation och förordningar

 • Stanna hemma i påsk. Gör inga onödiga resor till andra regioner.
 • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst 2 dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Ha ingen närkontakt med personer över 70 år
 • De flesta med symtom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se
 • Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självgranskningstestet.
 • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på Krisinformation.se eller Folkhälsomyndigheten.se eller genom att 11313.
 • Om du är över 70 år ska du hålla dig hemma och be om hjälp med t ex handling och nödvändiga ärenden.
 • Alla kan bidra till att minska smittspridningen genom att tvätta händerna, hosta eller nysa i armvecket eller näsduk.
 • Du som har mediciner som ska tas regelbundet bör hämta det. Tillhör du riskgrupper eller är över 70 år ska beställa på nätet eller be någon hämta medicinen åt dig.

Region Västra Götaland

Den 3 april kl. 15:00 har Västra Götalandsregionen

92 inneliggande patienter med positiv Covid-19, varav 40 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
9 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
48 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i Väster:
10 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
16 personer varav 6 på IVA

Regional lägesbild – Regiongemensam för Norrland

Uppgifterna fylls på efterhand

Samtal till SOS Alarm

Lägesbild den 3 april 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

 • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 10 733 samtal (ca 10 161 dygnet innan).
 • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 4 330 samtal (4 694 dygnet innan).
 • 35 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (42 samtal dygnet innan).

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Region Stockholm begär att få aktivera krislägesaval – alltmer ansträngd situation

Region Stockholm har hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) begärt att få aktivera det s k krislägesavtalet. Anledningen är en alltmer ansträngd vårdsituation där antalet Covid-19-patienter fortsätter att öka snabbt. Såväl sjukvårdskapacitet som IVA-platser upptas i snabbare takt av svårt sjuka. Bland de som vårdas på IVA finns tre läkare och två sjuksköterskor.

Regionfinansrådet Irene Svenounius sade vid pressträffen tidigare ikväll sjukvården har ett fortsatt behov av att rekrytera vårdpersonal.

Länk till Region Stockholms pressmeddelande.

Länk till Region Stockholms presskonferens (Youtube)

SOS Alarm publicerar lägesbilder

Med början idag har SOS Alarm börjat ge lägesbilder med anledning av Covid-19. I lägesbilden finns sådant som statistik över antalet nödsamtal till larmnumret 112. Belastning på informationsnumret 113 13. Här samlas också information från samverkande myndigheter inom krishanteringssystemet. Samt allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av Corona.

Av den anledningen kommer Beredd News att publicera dagliga lägesbilder baserade på SOS Alarms lägesbild med början imorgon den 3 april. Beredd News lägesbild kan innehålla en fördjupad och bredare lägesbild eftersom vi vänder oss till professionella verksamheter.

Peter Arnevall tf förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Peter Arnevall, har utsetts till ny förbudsdirektör för Storstockholms brandförsvar (SSBF).

Peter Arnevall har förutom räddningschef även arbetat som enhetschef på Räddningscentral Mitt, enhetschef inom Uppsala brandförsvar och vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

 – Jag känner mig både glad och hedrad över uppdraget samtidigt som har jag stor respekt inför uppgiften. Det finns ett stort engagemang och driv i vår organisation och jag ser med tillförsikt och glädje fram mot att ta mig an de utmaningar vi står inför, säger Peter Arnevall.

Den gyllene medelvägen kan ha många fördelar för Sverige

Sverige har uppmärksammats utomlands för att man väljer en annan väg än de flesta länder valt för att sakta ner smittspridningen av Covid-19. Även på hemmaplan har regeringen och fackmyndigheten Folkhälsomyndigheten (FHM) kritiserats. Hittills har regeringen med hjälp av hemställan från FHM och med tydliga budskap om att solidariskt följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar lyckats undvika alltför drakoniska begränsningar av allmänhetens rörelsefrihet. Och än så länge verkar strategin att fungera. Sverige har visserligen sett ett kraftigt ökat antal smittade, svårt sjuka och avlidna i Covid-19 vi följer “kurvan”. Antalet döda ligger just nu runt 3 % av antalet smittade.

Vi har valt att kalla denna strategi för den gyllene medelvägen. Det kan finnas flera fördelar med denna väg. Låt oss först konstatera att vi ännu inte har något facit. Antalet smittade, svårt sjuka och avlidna kan mycket väl öka dramatiskt de kommande veckorna och månaderna. Men om vi just nu antar att den gyllene medelvägen ur folkhälsosynpunkt blir framgångsrik så finns det flera fördelar med den.

Spara på krutet

Genom att inte ta till de drakoniska metoder som andra länder valt att göra spar man på krutet. Regeringen har valt att utfärda starka rekommendationer om att äldre ska hålla sig i frivillig karantän De får naturligtvis gå promenader men de ska inte besöka affärer eller gå till apoteket. Barn- och barnbarn får man också vänta med att träffa. Vi har stegvis begränsat mötesfriheten, först till 500, och från den 29 mars till 50 personer. På restauranger och barer är det förbjudet med barhäng. Man ska sitta vid borden och avståndet mellan dem ska vara frikostigt. Personalen ska dessutom servera alla gäster. Sverige har en lång tradition solidaritet. Det började redan på Oxenstiernas på 1600-talet och tycks ha följt med vårt kulturella DNA ända i modern tid. Intressant nog verkar det sociala trycket som styrmedel att fungera. De nu skärpta reglerna liksom tidigare regler och rekommendationer följs i stort sett av befolkningen.

Vinna tid

Genom att inte använda alltför drastiska tvångsmedel, trots att smittskyddslagen ger möjligheter till det, vinner man tid. Under tiden kan sker en resursuppbyggnad inom olika samhällssektorer för att dels möta smittvågen men även för att kunna upprätthålla avspärrningar under flera veckor av stora geografiska områden. Ju närmare sommaren vi kommer ju större sannolikhet är det att en eventuell avspärrning av större geografiska områden blir förhållandevis kort. Det är smart och kan nog också vinna förståelse och efterlevnad hos stora delar av befolkningen.

Undviker kritik

När regeringen och de myndigheter som lyder under dem fattar så pass genomgripande beslut som ingrepp i mötes- och demonstrationsfriheten då är det ganska naturligt att medierna granskar det. Hittills har medierna varit ganska försiktiga att hänga på varandras granskningar. Det har fått till följd att de tidningar som publicerat kritiska och ifrågasättande fått begränsade effekter. Just nu ligger de åtgärder som tagits i linje med den förväntade smittoutvecklingen för Covid-19 vilket håller reportrarna lugna. Vi kan dock vara säkra på att samtliga mediehus förbereder sig på att publicera mer djuplodande och kritiska granskningar när situationen lugnar sig. Men så länge det råder “borgfred” och utvecklingskurvan inte påtagligt avviker från vad man förväntar sig är det troligt att den gyllene medelvägen ger regeringen och FHM den arbetsro de behöver.

GoodCause ska hjälpa riskgrupper för Coronaviruset

För en veckan sedan fick grundarna till stiftelsen GoodCause idéen om en sajt som ska koppla ihop riskgrupper med handlare och volontärer. Det hela gå ut på att den som tillhör en riskgrupp registrerar sig som Hemmahjälte. Den som å andra sidan vill hjälpa Hemmahjältar med handling och få hem apoteksvaror registrerar sig som volontär. Det var affärssajten Breakit först med att berätta.

Bakom stiftelsen står bl a Kivra-grundaren Stefan Krook och H&M-arvtagaren Karl-Johan Persson med bidrag från bl a H&M-Foundation. I rekordfart har man lyckats få med sig ett antal handlare i satsningen och redan nu går det att registrera sig. Att få hem varorna ska vara gratis.

GoodCause har tagits fram i nära samarbete med stiftelsen Norrskens satsning Action against corona. “Det här är en satsning som kommer att rädda liv”, konstaterar Erik Engellau-Nilsson, vd på Norrsken. 

Länkar

Stefan Krooks och Karl-Johan Perssons GoodCause i ny coronasatsning

Stiftelsen GoodCause

Norrsken Foundation

H&M Foundation

Regeringen förbjuder offentliga möten och sammankomster med fler än 50 deltagare

På Folkhälsomyndighetens begäran beslutade idag regeringen om en förordning med innebörden att offentliga möten och sammankomster med fler än 50 deltagare förbjuds. Förbudet omfattar även t ex privata tillställningar som bröllop, begravningar, födelsedagsfester. Förbudet träder i kraft på söndag den 29 mars. Överträdelse av beslutet är straffsanktionerat med dagsböter eller fängelse i högst 6 månader.

https://www.regeringen.se/