Höga eller mycket höga medeltemperaturer de kommande dygnen i stora delar av landet

Stora delar av landet får de kommande dygnen höga eller mycket höga dagsmedeltemperaturer. SMHI har därför gått ut med ett meddelande om höga temperaturer till de som befinner sig i riskgrupper. Främst är SMHI:s varningar till vägledning för sjukvården och omsorgsverksamheterna att vidta åtgärder som gör att de som behöver svalka kan få det.

Region Norrbotten går upp i förstärkningsläge

De senaste dygnens kraftiga samhällsspridning av covid-19 har lett till att flera personer få läggas in på olika sjukhus i Norrbotten vilket nu fått Region Norrbotten att gå upp i förstärkningsläge.

Tidigare i veckan larmade Gällivare kommun om en okontrollerad samhällsspridning covid-19. I samband med det stoppade regiontrafikbolaget all busstrafik till och från kommunen. Kommunen minimerade eller stängde ner olika kommunala verksamheter och skärpte allmänt säkerhetsrutinerna.

Enligt Region Norrbotten det den höjda beredskapen en direkt följd av den kraftiga smittospridningen i Gällivare kommun. Regionen menar att det var ett stort antal sjuka säsongsarbetare som är det främsta orsaken till att smittspridningen tagit fart igen. Det är något som LKAB nu värjer sig emot även om man inledningsvis medgav att deras personal kan ha släppt på vaksamheten.

Semester återkallas och personal sätts i beredskap

– Vi höjer återigen beredskapen eftersom situationen har förändrats och att det påverkar hur vi bedriver vår verksamhet. När vi höjer beredskapen blir det enklare att fördela resurser inom länet. Det kan även innebära att vi behöver återkalla redan beviljad semester om situationen förvärras.  Men det vill vi undvika i det längsta, då vår personal verkligen förtjänar att få sin semester, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, regiondirektör.

Det stora coronautbrottet i Gällivare gör att vården är hårt ansträngd och trycket på akutmottagningen ökat starkt, med allt fler misstänka covid-19-fall. Smittade patienter kommer därför att flygas till sjukhusen i Sunderbyn, Kalix eller Piteå vid behov.

Förstärkningsläget betyder att personal, vårdplatser och utrustning kan omfördelas inom Norrbotten för att vård ska kunna bedrivas på bästa sätt. Regionkrisledningen, RKL, återgår även till dagliga möten för att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut.

– Personalen i Gällivare sliter hårt och förtjänar en stor eloge, men behöver också avlastning. Och med de erfarenheter vi fått med oss under coronapandemin, har vi säkerställt att vi har tillräckligt med vårdplatser för covid-19-patienter i länet, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

Region Norrbotten ökar samtidigt kapaciteten för provtagning och snabbare provsvar i Gällivare och Malmfälten, samtidigt som den fortsätter att pågå med full kraft i hela länet. Specialutbildning i smittspårning har också genomförts och där kommer både pensionerad vårdpersonal och läkarstudenter att kontakta de smittade och inleda smittspårning.

Region Norrbotten går upp i förstärkningsläge efter okontrollerad smittspridning i Gällivare

Tre döda och flera skadade i allvarlig händelse i Reading, väster om London

Minst tre personer uppges ha avlidit av sina skador och flera person uppges vara skadade efter en allvarlig händelse i staden Reading i England, ca 7 mil väster om London. Enligt mediauppgifter ska offren har knivskurits i en park där det tidigare idag pågick en demonstration för BLF (Black Lives Matters).

Uppgifterna från polisen är ännu så länge knapphändiga och skadeläget osäkert varför uppgifterna kan komma att ändras efter hand som händelseutvecklingen fortgår.

LIVE: Allvarlig händelse i Reading, England – TV4Nyheterna

Larm om knivattack i England – inrikesministern informerad – SVT Nyheter

Ansträngt läge hos Räddningstjänsten Storgöteborg

Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Det råder ett mycket ansträngt läge hos Räddningstjänsten Storgöteborg efter att ett kraftigt oväder med kraftigt regn och åska dragit in över staden. Spårvagnar och tåg dras med stora störningar eller står helt still på grund av ett omfattande strömavbrott som berör 34.000 elkunder.

De många strömavbrotten leder till att automatiska brandlarm löser ut och att människor fastnar i hissar. Parallellt fick man också hantera en villabrand i Lerum. Branden var dock av det mindre slaget och var snart avklarad för räddningstjänstens del.

Det ansträngda läget medför att räddningstjänsten måste prioritera och att medias frågor inte kunnat besvaras. Räddningstjänsten Storgöteborg vädjar om förståelse från media och allmänheten.

Pressmeddelande från Räddningstjänsten Storgöteborg

Stort strömavbrott i Storgöteborg efter oväder – GP

Kraftigt oväder över Göteborg – SVT Väst

Sammanfattad lägesbild den 17 juni

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

  • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 8 318 370
  • Avlidna: 448 735

Nationellt

  • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 56 053
  • Totalt antal intensivvårdade: 2 333
  • Totalt antal avlidna: 5 053

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

UD häver reseavrådan till 10 länder

UD häver nu reseavrådan för 10 länder inom EU och Schengen-området den 30 juni. De 10 länderna är Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Orsaken till att reseavrådan hävs är att länderna tillåter svenska turister.

Samtidigt förlängs reseavrådan till alla länder utanför EU och Schengen t o m den sita augusti. För de länder inom EU och Schengen där reseavrådan fortfarande gäller hoppas regeringen att man kommer att kunna häva denna under sommaren. Reseavrådan bygger dels på att svenskar inte får resa till flera länder inom EU och dels att man inte kan räkna med hjälp från UD om man ändå reser till landet ifråga.

Läs hela pressmeddelandet från UD här

Okontrollerad smittspridning av covid-19 i Gällivare

Gällivare kommuns krisledning meddelar att man har en okontrollerad smittspridning av covid-19 i kommunen. Nu vädjar man till kommens invånare att ta sitt ansvar för att inte sprida smittan genom att stanna hemma om man har förkylningssymtom och i övrigt följa de föreskrifter och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett. Krisledningen vädjar också till länstrafikbolaget att stoppa alla bussresor till kommunen. Stora delar av kommunens verksamhet stängs från och med idag tills smittspridningen är under kontroll.

Länk till Gällivare kommun

View this post on Instagram

#ambulanshelikopternnorrbotten #regionnorrbotten

A post shared by Ambulanshelikoptern Norrbotten (@ambulanshelikoptern_norrbotten) on

Sammanfattad lägesbild den 16 juni

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

  • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 8 142 129 (17/6)
  • Avlidna: 443 488 (17/6)

Nationellt

  • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 53 323
  • Totalt antal intensivvårdade: 2 317
  • Totalt antal avlidna: 4 939 (medelvärde på 37 avlidna per dag).

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Restriktioner för inrikes resor hävs

Torsdagen den 4 juni meddelade statsminister Stefan Löfven vid en pressträff att restriktionerna för onödiga inrikes resor hävs den 13 juni. Alla som är symtomfria kan resa vart de vill inom Sverige. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer kvarstår när det gäller personer över 70 år och riskgrupper. Dessa bör fortfarande stanna hemma, undvika platser som affärer och apotek. Föreskrifterna om att hålla avstånd inomhus såväl som utomhus och tvätta händerna kvarstår. Vidare gäller rekommendationerna att jobba hemifrån i största möjliga utsträckning.

Alla som vill ska kunna testas

Regeringen anslår ytterligare 5,9 miljarder kronor för att få fart på testverksamheten. Ambitionen är att alla som vill ska kunna testas. Framför allt ska alla som har eller har haft symtom kunna testas.

Söndagen första dygnet utan nya avlidna

Folkhälsomyndighetens dagliga statistik visar att inga personer avlidit dygnet mellan lördag och söndag (30-31/5). Det är ytterligare ett positivt trendbrott som stöder FHM:s bild av att smittspridningen i samhället avtar. Även antalet äldreboenden med covid-smitta minskar nu kraftigt. Myndigheten betonar ändå att det är mycket viktigt att vi håller i och håller ut. Börjar vi tröttna i att följa restriktionerna och de allmänna råden då är risken stor att smittan tar ny fart igen.

Gymnasieskolor, högskolor och universitet återupptar normal undervisning

Regeringen meddelade vid en pressträff gymnasieskolor, högskolor och universitet får återuppta ordinarie undervisning från den 15 juni. Dock gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla sig hemma vid minsta lilla symtom.

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Elitidrotten får grönt ljus från 14 juni

Vid en pressträff på fredagens morgon meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att man ger grönt ljus för samtliga idrottsgrenar att återuppta tävlingsverksamheten igen men med vissa restriktioner. Även elitidrotten får grönt ljus att återuppta sina tävlingsspelandet igen. För elitidrotten medges också undantag från föreskriften om att resor längre än 2 timmar inte ska företas.

Skopande brandflyg sätts in vid skogsbrand i Örbyhus

Den 15 juni 2020 aktiverades de mindre skopande flygplanen för första gången.

Två av MSB:s skopande brandflygplan har under dagen satts in vid en omfattande skogsbrand som inte är under kontroll i Örbyhus i Uppsala län. Planen kan skopa 3.000 liter per gång och utgör tillsammans med markenheter och markpersonal en kraftfull resurs för att begränsa och slå ner större markbränder. Enligt RC Mitt deltar just nu minst 16 enheter i brandsläckningsarbetet.

Skopande flygplanen deltar i en skarp insats

Våldsam brand i maskinhall i Järfälla, norr om Stockholm

Brandkåren Attunda tillsammans med flera andra räddningstjänster arbetar med en fullt utvecklad brand i en maskinhall i Kallhäll i Järfälla, nordväst om Stockholm. Fastigheten ligger i ett industriområde och brandförsvaret har som inriktning att förhindra vidare brandspridning till intilliggande byggnader.

Uppdatering den 15 juni kl 11:15

Brandkåren Attunda och RC Mitt meddelade på morgonen att branden alltjämt pågår och inte är under kontroll. Släckningsarbetet och restvärdesarbetet kommer att fortsätta större delen av måndagen. Släckningsarbetet försvåras av att släckningsarbetet måste göras utifrån då man inte vet med säkerhet vad som finns förvarat i lokalerna.

Kraftig brand i maskinhall i Kallhäll