Uppdrag och samarbeten

På grund av covid-19 åtar jag mig endast uppdrag eller tidsbegränsade/behovs anställningar som i huvudsak kan utföras på distans via t ex videomöten.

Intresserade av samarbete eller rådgivning?

På grund av mitt relativt stora kontaktnät och min långa tid i branschen brukar ett samarbete med mig bli fruktsamt för båda parter. Jag åtar mig såväl kortare som längre uppdrag. I rollen “rådgivare” ser jag även traditionella konsultuppdrag där jag går in och fungerar som en inhyrd resurs i er organisation.

Uppdrag som jag åtar mig

 • Kommunikatör inom blåljusverksamhet
 • Kriskommunikatör
 • Presstalesperson
 • Webbredaktör
 • Fotograf
 • Utbildning/lärare
 • Föreläsare
 • Moderator
 • Research
 • Rådgivare i krishantering och kriskommunikation (avser främst pågående händelser)
 • Kravhantering vid utveckling av metoder och exempelvis IT-stöd för krishantering och kriskommunikation
 • Expert i frågor samhällets krishantering och blåljusverksamhet (främst hur olika myndigheter samverkar och interaktionen mellan dem, ansvarsområden, gränsdragningar och gällande lagstiftning).
 • Informationssäkerhet, Cybersäkerhet och IT-säkerhet
 • Utredningar av olika slag