Samarbeten och konsultuppdrag

Sedan 2015 är jag Medieambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet som är en återkommande konferens. Bakom Mötesplats Samhällssäkerhet står Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Projektledare och arrangör för Mötesplatsen är Easyfaris i Kista, Stockholm. Mötesplats Samhällssäkerhet har sedan starten arrangeras varannat år.

Intresserade av samarbete eller rådgivning?

På grund av mitt relativt stora kontaktnät och min långa tid i branschen brukar ett samarbete med mig bli fruktsamt för båda parter. Jag åtar mig såväl kortare som längre uppdrag. I rollen “rådgivare” ser jag även traditionella konsultuppdrag där jag går in och fungerar som en inhyrd resurs i er organisation.

Uppdrag som jag åtar mig

 • Kommunikatör inom blåljusverksamhet
 • Kriskommunikatör
 • Presstalesperson
 • Webbredaktör
 • Fotograf
 • Utbildningsuppdrag
 • Föreläsare
 • Moderator
 • Research
 • Rådgivare i krishantering och kriskommunikation (avser främst pågående händelser)
 • Kravhantering vid utveckling av IT-stöd för krishantering och kriskommunikation
 • Expert i frågor samhällets krishantering och blåljusverksamhet (främst hur olika myndigheter samverkar och interaktionen mellan dem, ansvarsområden, gränsdragningar och gällande lagstiftning).
 • Informationssäkerhet, Cybersäkerhet och IT-säkerhet
 • Utredningar av olika slag