Mer om bloggen

Beredd News

I mer än 25 år har jag arbetat i blåljusverksamhet eller i nära samarbete med aktörer inom samhällsskydd, beredskap och kriskommunikation. Jag började min bana som en ganska medioker reporter på en obskyr annonstidning. Med min kamera, penna och papper besökte jag hundratals företag. Men många gånger vann intresset för blåljushändelser och med kameran i högsta hugg försökte jag sälja en och annan bild till de sydskånska tidningsredaktionerna. Det lyckades men förtjänsten blev alltför mager för att kunna överleva på. Det var då jag insåg att många som drabbades av vardagsolyckor, katastrofer och kriser ofta gjorde saken sju resor värre genom ogenomtänkta uttalanden i media och genom att man var helt okunniga i krishantering.

Idag finns Beredd News. Det är en privat blogg sprunget ur ett brinnande intresse för nyheter och omvärldsbevakning. Bloggen publicerar nyheter och aktuell samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Regelbundet, när tiden medger det, bloggas det kortare notiser från denna omvärldsbevakning. Jag bevakar, följer upp och gör research på uppmärksammade blåljushändelser, kriser och katastrofer. Dessutom följer jag aktuella och heta ämnen. Fokus ligger på svenska och skandinaviska nyheter men vid större händelser publicerar sidan även nyheter på engelska och tyska från hela världen. Min huvudsakliga plattform är Twitter med f n v cirka 5.500 följare och 300.000 till 500.000 interaktioner per månad. Jag finns även på Instagram, Facebook och Linkedin där jag interagerar med ytterligare ca 3.500 konton eller personer.

Foto: Ulf Scheithauer

IT-stöd för krishantering och omvärldsbevakning

Som bloggare vill jag gärna bidra till att öka kunskaperna och förståelsen om varför omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en viktig del av allt beslutsfattande. Därför har jag också intresserat mig för hur IT-stöd kan vara en del av krishanteringen. Som ett resultat av detta intresse använder jag idag flera olika IT-stöd varav några är egenutvecklade.

Foto: Ulf Scheithauer

Anpassad för framtidens omvärldsbevakning

Beredd Jazz är en IT-plattform som är anpassad för framtidens nyhetskonsumtion och omvärldsbevakning. Plattformen utvecklas ständigt och den tekniska skalbarheten ger mycket stor flexibilitet. Att den är modulär gör det enkelt att integrera och interagera med andra IT-plattformar och system. 

Foto: Ulf Scheithauer