VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten i Järvsö – brand i byggnad

Räddningsledaren i Ljusdals kommun har utfärdat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) med anledning av en brand i byggnad i centrala Järvsö i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Det brinner i en livsmedelsbutik med mycket kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanar de boende att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation (om möjligt). För mer information följ Sveriges Radios Nyhetssändningar i P4 Gävleborg.

Länk till Krisinformation.se

Reglerna för nattklubbar skärps igen – gränsen för sittande gäster höjs

Vid en pressträff med statsminister Stefan Löfvén, generaldirektör Johan Carlsson, inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och inrikesminister Amanda Lind meddelade regeringen både skärpta regler och lättade regler för att minska smittspridningen av covid-19.

För nattklubbarna innebär dagens besked skärpta regler och en återgång till max 50 personer. För sittande publik höjs gränsen till 300 personer från och med den 1 november. Regeringen förklarar de skärpta reglerna för nattklubbarna med de avslöjanden som gjorts den senaste veckan där man kunnat se dansande gäster trängas på dansgolvet. De kontroller som kommunernas miljö- och hälsovårdsinspektörer gjort har också lett till att klubbar fått stängas på platsen.

Statsminister Stefan Löfvéns budskap till svenskarna är att pandemin inte är över på långa vägar. Alla måste ta sitt ansvar genom att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Arbetsgivare uppmanas att göra det möjligt för anställda att jobba hemma i stor stor utsträckning som möjligt. Alla måste hjälpas åt att hålla socialt avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom och hosta/nysa i armvecket. Om man har möjlighet ska man undvika åka kollektivtrafik så att de som inte har några andra möjligheter tryggt och smittsäkert kan utnyttja den.

Regeringens pressmeddelande

Nya råd och rekommendationer för personer över 70 år och äldre

Vid en pressträff presenterade socialminister Lena Hallengren och FHM:s generaldirektör, Johan Carlsson, nya råd och rekommendationer för personer över 70 år och äldre. Samma råd och rekommendationer kommer nu att gälla för personer över 70 år och äldre samt riskgrupper som för övriga befolkningen.

Idag är kunskapen bättre om hur covid-19 kan behandlas och hur vård och omsorg kan bedrivas mer smittsäkert. Det finns också mer kunskap om konsekvenserna av långvariga begränsningar i människors liv, inte minst de negativa effekterna för psykisk och kroppslig hälsa av isolering och ensamhet.

Samhällets åtgärder måste vara så träffsäkra som möjligt och långsiktigt hållbara, inte bara utifrån smittskydd utan också kopplat till folkhälsa och psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta beslutar nu Folkhälsomyndigheten att äldre och personer i andra riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen.

Viktigt att följa rekommendationer

I sitt pressmeddelande säger regeringen så här:

“Det är viktigt att påpeka att det fortfarande är större risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid högre ålder. Därför måste var och en göra en egen bedömning av vilken risk man är beredd att utsätta sig för.”

Alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för spridningen så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom: håll avstånd, undvik trängsel, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att vara fortsatt uppmärksam på lokala rekommendationer och fortsätta följa nyhetsrapporteringen.

Omfattande strömavbrott på Södermalm i centrala Stockholm

Ca 30.000 elkunder är just nu drabbade av ett omfattande strömavbrott på Södermalm i centrala Stockholm. Även Södra Länken har stängts av som en följd av strömavbrottet. Enligt elbolaget ska strömmen vara tillbaka vid 19-tiden. 

På grund av strömavbrottet kan trafiksituationen i centrala Stockholm och på ringlederna runt staden vara mycket besvärlig. För mer information följ SR P4 Stockholms radiosändningar eller appen Trafiken.se

För att undvika trängsel stanna kvar på din arbetsplats eller välj andra alternativ än kollektivtrafiken. Rekommendationen att hålla avstånd och att undvika trängsel gäller även i en sådan här situation. 

Uppdatering kl 18:56

Elfelet är nu avhjälpt och alla elkunder har fått tillbaka strömmen. Även Södra Länken är öppen för trafik igen.

Lokala råd införs i Uppsala län

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. – Vi välkomnar beslutet och uppmanar alla länsinvånare att följa råden. Vi har en mycket oroande utveckling i länet som vi måste bryta omgående, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Den 19 oktober infördes en ny föreskrift som ger Folkhälsomyndigheten rätt att under en begränsad tid utfärda allmänna råd i en region i samband med lokala utbrott av covid-19.

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för Uppsala län som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt.

De lokala råden för Uppsala län är följande:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  •  Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

– I grunden är det samma budskap som vi har gått ut med tidigare, att man ska hålla avstånd, inte åka med kollektivtrafiken om man inte måste och arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Men Folkhälsomyndighetens beslut ger en extra tyngd och vi hoppas nu att vi får se tydlig efterlevelse till råden hos alla länsinvånare. Det är allvar nu säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever.

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste, säger Johan Nöjd.

Smittskyddsläkaren gör också undantag för den som behöver uppsöka sjukvård för besvär eller har ett inplanerat vårdbesök.

– Man ska söka vård när man är sjuk på vanligt sätt och komma på sin bokade tid. Risken att bli allvarligt sjuk är större om man avstår, säger Johan Nöjd.

Länsstyrelsen Uppsala län har det övergripande geografiska områdesansvaret för länet under en samhällsstörning och samordnar det regionala arbetet. Länsstyrelsen stödjer länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser på bästa sätt för samhället.

– Vårt län befinner sig i ett allvarligt läge. Vi gör allt för att stödja Region Uppsala, länets kommuner och samhället i övrigt att hålla nere smittspridningen. Nu är det oerhört viktigt att alla länsinvånare tar sitt personliga ansvar och om möjligt undviker fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med och undviker att åka kollektivt, säger Göran Enander, landshövding Uppsala län.

Pressmeddelande från Region Uppsala

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län

FHM: Beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län