Lastbil körde in i broräcke på E20 i höjd med Södertälje

Strax före klockan 18 larmades Södertörns brandförsvar till en olycka med en lastbil som kört in i ett broräcke på E20 i höjd med trafikplats Saltskog i Södertälje. Lastbilen står över samtliga körfält i båda riktningar till och från Strängnäs. Vägen var fram till 18.30-tiden avstängd för trafik. Enligt Blåljusbilder öppnades trafiken i ett körfält därefter medan det andra körfältet är avstängt för reparationsarbeten.

Myndigheter får uppdrag att planera för en andra våg av pandemin

Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla planer för att hantera en andra våg av covid-pandemin. Även om smittspridningen för tillfället har avtagit ganska mycket säger Folkhälsomyndigheten att det finns en risk för en andra våg av covid-19.

Därför gav regeringen idag de olika krishanterande nationella myndigheterna uppdraget att inom sitt område och i nära samverkan med de andra myndigheterna samt SKR att utarbeta planer för hur en andra våg av smittspridning ska hanteras.

–  Antalet som blir allvarligt sjuka i covid-19 fortsätter att minska vilket är glädjande. Samtidigt måste vi förbereda oss för att smittspridningen kan blossa upp igen. Då är det viktigt att vi har en så god krisberedskap som möjligt för att minimera effekterna, säger socialminister Lena Hallengren.

Kommunikationsinsatser

MSB får nu uppdrag att förbereda och samordna informationsinsatser mellan de olika myndigheterna.

–  Uthålligheten hos oss alla är en annan kritisk faktor. Därför kommer det att krävas ytterligare samordnade informationsinsatser under hösten, som regeringen gärna ser att MSB förbereder inför, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Scenarier för lokal och regional smittspridning

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. För de olika scenarierna ska bland annat centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall redovisas. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna om de scenarier som myndigheten tagit fram.

–  För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko

Redovisas 1 september

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tar fram ska sedan

 • Folkhälsomyndigheten bedöma vilka insatser som bör genomföras inom myndighetens ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall,
 • Läkemedelsverket ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av sådana utbrott,
 • Socialstyrelsen bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera nya utbrott,
 • MSB bedöma vilka insatser som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan hur dessa insatser ska genomföras (för MSB:s del handlar det främst om att hålla i och driva på samordningen mellan ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet, ansvara för samordningen vad gäller kriskommunikation bland annat genom riktade informationsinsatser samt att kunna stödja med transport- och logistikfrågor vad gäller skyddsmateriel),
 • länsstyrelserna ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella (till exempel vägledning, tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar), samt ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020

Nytt koncept för brand i höga byggnader

Storstockholms brandförsvar har under en tid bedrivit ett utvecklingsarbete kring ett koncept för insatser i höga byggnader. Som höga byggnader betraktas fastigheter som har fler än åtta våningar. Brand i höga byggnader kan utveckla sig till mycket komplicerade och svåra insatser. Dels kan etableringsarbetet på plats ta tid dels kan brandspridningen också bli mycket omfattande.

Konceptet innefattar metoddokument, utbildningsfilmer och framkörningskort. Under hösten kommer den operativa personalen utbildas i konceptet. Att arbeta effektivt vid brand i hög byggnad är viktigt då man är beroende av de tekniska systemen samtidigt som de kan skilja sig mycket mellan olika fastigheter.

På Storstockholms brandförsvar har man skapat två taktiska insatsplaner vid brand i hög byggnad.

 • Begränsad brand
 • Omfattande brand

Respektive åtgärdsplan ger förslag på olika uppgifter för de styrkor som deltar i insatsen. Bilden visar en bild på initial sektorsindelning vid en begränsad brand.

Illustration: Storstockholms brandförsvar, SSBF

Kraftig vindsbrand i flerbostadshus i Landskrona – polisen utreder grov mordbrand

Räddningstjänsten arbetar sedan 10.30-tiden med en kraftig vinds- och bostasbrand i ett flerbostadshus på Silvergården i Landskrona. Allmänheten varnades för den kraftiga rökutvecklingen eftersom den kunde vara ohälsosam att andas in. Vinden blev snabbt övertänd och tilläts därefter att brinna av. Branden har också ha spridit sig till någon av de översta lägenheterna i fastigheten. De boende i trappuppgångarna 13 A och 13 B evakuerades Pilängsskolan och Gullstrandsskolan under tiden som räddningstjänsten arbetade med brandsläckningen. Totalt rör det sig om ett 100-tal boende som är drabbade av branden. Ingen människa uppges ha skadats i branden. Ett 35-tal brandmän från bl a Landskrona, Lund och Malmö deltog i släckningsarbetet.

För några veckor sedan brann det i det närliggande Koppargården. Även där brann vinden av och flera bostäder i flerbostadshuset fick stora rök- och vattenskador. Polisen inledde efter den branden en förundersökning om misstänkt mordbrand. Även branden på Silvergården antas vara anlagd och polisen utreder misstanke om mordbrand alternativt grov mordbrand.

Vid 16.40-tiden meddelade räddningsledaren att de större bränderna var släckta och att branden var under kontroll. Viss brandspridning har skett till lägenheterna högst upp. Stora delar av fastigheten har fått rök- och vattenskador men stora värden har räddats i den nu pågående insatsen. En uppsamlingsplats har skapats på Pilängsskolan där de 100-talet evakuerade tas om han av kommunens kristeam. Här får man bl a hjälp med kontakter med försäkringsbolag och psykosocialt stöd för de som önskar det.

Polisens händelseuppdatering om branden i Silvergården

Sammanfattad lägesbild den 2 juli

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 10 665 255
 • Avlidna: 515 964

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 70 639
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 444
 • Totalt antal avlidna: 5 411

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

En död och flera skadade i bråk med kniv i Kungsträdgården

En ung man har avlidit och flera har skadats i ett större bråk med kniv i Kungsträdgården i centrala Stockholm. En gärningsman, som också är en av de skadade, greps av polis och misstänks nu för mord alternativt dråp.

Strax före klockan 20.00 larmades polisen om ett bråk mellan ett stort antal personer i Kungsträdgården. En stor polisstyrka kallades till platsen för att få stopp på bråket. Vid framkomst kunde man konstatera att att flera personer skadats i knivbråket. Tre personer avfördes till sjukhus. En av dessa avled under kvällen av sina skador. Tillståndet för de övriga som vårdas på sjukhus är i skrivande stund oklart.

En död och flera skadade i knivbråk i Kungsträdgården – SVT Nyheter

Ännu en skolbrand i Lund – väktare upptäckte brand på Mårtensskolan

Vid 2-tiden natten mot tisdagen larmades en väktare om en brand på Mårtensskolan i Lund. När han kom dit brann i ett vindfång intill en entré. Efter en kort stund anlände räddningsenheter från Lund som kunde släcka branden. I samband med att väktaren försökte släcka branden drog han i sig rök och fick vård på plats av ambulanspersonal.

Lund har drabbats av ett flertal anlagda bränder mot kommunala byggnader och verksamheter den senaste tiden. Även Malmö är hårt drabbade av liknande bränder.

Polisen efterlyser tips om nattens brand. Räddningstjänsten lyckades släcka branden innan den hann att sprida sig vilket kan öka möjligheterna att utreda hur branden har kunnat uppstå.

Lund: Ännu en skolbrand

TIPSA om händelser – skicka meddelande❗️Lund: Ännu en skolbrand – väktare andades in rök.Mårtenskolan utsattes i natt för en misstänkt anlagd brand. En väktare som påbörjat släckning fick rök i sig och klagade på andningssvårigheter.Räddningstjänst fick snabbt branden under kontroll.Enligt uppgift startade nattens brand på utsidan av en skolbarack.

Publicerat av Journalist Mikael Nilsson Måndag 29 juni 2020

Ytterligare en skolbrand i Lund – polisen misstänker brott

Sammanfattad lägesbild den 30 juni

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Från och med idag den 10 juni upphör vi med dagliga uppdateringar av “sammanfattad lägesbild”. Istället kommer uppdateringar att ske tisdagar och torsdagar.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i covid-19: 10 273 001
 • Avlidna: 505 295

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i covid-19: 68 451
 • Totalt antal intensivvårdade: 2 429
 • Totalt antal avlidna: 5 333

Upp till 10 dagars eftersläpning i rapporteringen från regionerna förekommer på grund av hög arbetsbelastning.

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Kraftig brand i hembygdsmuseet Klockargården i Kävlinge

02.00 natten mot söndagens morgon larmades räddningstjänsten om en brand i Hembygdsmuseet Klockargården i Kävlinge. Vid framkomst brann den halmtaket på korsvirkeshuset kraftigt. Räddningstjänstens arbete inriktades då mot att förhindra brandspridning till terrängen och till närliggande byggnader.

Klockargården är ett korsvirkeshus byggt på 1800-talet som gjorts om till hembygdsmuseum. För Kävlinge och bygden är branden en stor förlust. Det är ännu oklart om Hembygdsmuseet kommet att byggas upp igen.

Kävlinge: Brand i hembygdsmuseet Klockaregården förstördes i en kraftig brand i natt.När räddningstjänsten anlände brann det i halmtaket.Trots snabb släckinsats gick korsvirkeshuset från 1800-talet inte att rädda.Polisen har upprättat anmälan om mordbrand. Mer om branden på SVT Nyheterhttps://svt.se/nyheter/lokalt/skane/hembygdssmuseum-i-kavlinge-overtant

Publicerat av Journalist Mikael Nilsson Lördag 27 juni 2020

Hembygdsmuseum totalförstört i brand i Kävlinge

Omfattande insats vid dramatisk bostadsbrand i Skäggetorp i Linköping

Strax före klockan 16 larmades Östra Götalandskustens Räddningstjänst om en bostadsbrand i flerfamiljshus i Skäggetorp i Linköping. Redan vid framkomst brann det kraftig med snabb spridning i fastigheten som är på tre våningar. Enligt polisen finns det en överhängande risk att fastigheten rasar samman på grund av bärande konstruktioner är svårt skadade av branden.

Ett 25-tal brandmän från olika stationer arbetar för närvarande med att få branden under kontroll och släckt. Samtliga hyresgäster har fått evakueras till en uppsamlingsplats i närheten. Det finns ingen spridningsrisk till närliggande fastigheter. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden.

Uppdatering den 28 juni klockan 18.50

Polisen har inlett förundersökning om grov allmänfarligt vårdslöshet efter den omfattande branden i ett flerbostadshus i Skäggetorp. Ett 60-tal lägenheter har evakuerats varav cirka hälften har mer eller mindre allvarliga brandskador. Totalt berörs ett 100-tal boende.

Kraftig brand i flerfamiljshus i Skäggetorp – SVT Öst

Kraftig brand i flerfamiljshus – fastigheten svårt skadad – SR P4 Öst

Polisen har inlett förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet